Mozilla kreśli swoją wizję rozwoju internetu

Firma opublikowała w ostatnich dniach swoją wizję ewolucji internetu, kładąc w niej nacisk głównie na takie cechy, jak otwartość i bezpieczeństwo. Firma zapowiada też dążenie do wyeliminowania z tego środowiska nadmiernej złożoności.

Grafika: Mozilla

Mozilla zwraca uwagę na jeszcze jeden mankament sieci. Preferuje ona osoby, które posługują się językiem angielskim. Użytkownicy innych języków czują, że internet stawia je na marginesie. To samo dotyczy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. One również są na swój sposób dyskryminowane i Mozilla chce temu zapobiec, wprowadzając rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom takich osób.

Kolejna kwestia dotyczy wszechobecnej obecności reklam w internecie, które wielu użytkowników skutecznie zniechęcają do korzystania z tego medium. To według Mozilli trzeba zmienić i wypracować nową formułę, która pogodzi interesy wielu stron.

Zobacz również:

  • ChatGPT wkroczy do wyszukiwarki Bing
  • Najnowsze funkcje wyszukiwarki Google
  • Microsoft pracuje nad dużą aktualizacją przeglądarki Edge

Firma zamierza promować trzy podstawowe wartości:

1. Otwartość, która pozwoli każdemu uzyskać dostęp do internetu i wykorzystywać go celem komunikowania się z innymi jego użytkownikami.

2. Powinno to być środowisko, które umożliwi każdemu realizowanie wyznaczonych celów.

3. Bezpieczeństwo, zapewniające użytkownikom możliwość korzystania z internetu bez obaw o to, że ktoś naruszy ich prywatność.

Chcąc wdrożyć w życie te wartości, Mozilla wymienia zagadnienia, na których będzie koncentrować swoją uwagę, tak aby usprawnić działanie internetu:

1. Ochrona prywatności użytkowników. Mozilla chce odejść od obecnego paradygmatu śledzenia poczynań użytkowników oraz wyeliminować ze swoich rozwiązań wszelkie mechanizmy nadzoru.

2. Ochrona przed złośliwym kodem. Mozilla zwraca uwagę na to, że obecnie każda przeglądarka internetowa ma poważne luki w zabezpieczeniach. Firma będzie dążyć do tego, aby jej przeglądarka była rzeczywiście bezpieczna.

3. Szyfrowanie komunikacji. Mozilla jest zdania, że wszelkiego rodzaju komunikacja z przeglądarkami powinna być szyfrowana, dlatego należy je wyposażyć w narzędzia realizujące to zadanie i wbudować w nie najnowsze protokoły zapewniające danym bezpieczeństwo..

4. Przeglądarki i cała infrastruktura muszą być szybsze.

5. Mozilla będzie dążyć do tego, aby publikowanie treści w internecie było maksymalnie łatwe, tak aby każdy mógł to robić.

6. Firma zamierza dać użytkownikom możliwość korzystania z internetu na ich własnych warunkach.

7. Będzie też forsować rozwiązania ułatwiając korzystanie z internetu tym użytkownikom, którzy posługują się innym językiem niż angielski.

8. To samo dotyczy osób niepełnosprawnych. Im również Mozilla będzie oferować narzędzia, dzięki którym będą mogli korzystać z internetu równie łatwo, jak każdy w pełni sprawny użytkownik.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200