Mówi szef Novella ds. Unix

Prezentujemy wypowiedzi wiceprezesa Novella i dyrektora wydziału zajmującego się Unixem - Mike'a DeFazio - zamieszczone w amerykańskim tygodniku Network World.

Prezentujemy wypowiedzi wiceprezesa Novella i dyrektora wydziału zajmującego się Unixem - Mike'a DeFazio - zamieszczone w amerykańskim tygodniku Network World.

- Jakie zalety przedstawia UnixWare dla użytkowników NetWare'u?

- Po pierwsze - siła Unixa sprawdziła się w jego zastosowaniach na szczeblu przedsiębiorstwa. Obecnie pod jego kontrolą pracują aplikacje o istotnym znaczeniu dla działania firm. Po drugie - korzystając z UnixWare'u działającego na serwerach intelowych zgodnych ze standardami przemysłowymi osiąga się dobry stosunek ceny do efektywności. Ponadto system ten można ściśle zintegrować z NetWare'm na poziomie działań użytkownika, interfejsów API oraz zarządzania i administrowania.

- Zapewnienie UnixWare'owi pozycji serwera aplikacyjnego wysokiej klasy w dużym stopniu zależy od dostarczenia efektywnych narzędzi dla programistów i projektantów. Jaką strategię przyjęliście jeśli chodzi o takie narzędzia?

- Tam, gdzie można, wprowadzimy ulepszenia do istniejących narzędzi, a potem będziemy budować kolejne warstwy oprogramowania. Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest Visual AppBuilder.

- Jaka jest strategia Novella w zakresie obiektów?

- Nie ogłaszaliśmy takiej strategii. Powiedzieliśmy, że będziemy wspierać OLE i OpenDoc, ale musimy się upewnić, że dana platforma nadaje się do gromadzenia obiektów oraz zarządzania nimi i że zapewnia komunikację między aplikacjami.

Musimy wybrać ktorąś z istniejących technik i rozszerzyć ją tak, aby zapewniała to, czego ludzie rzeczywiście potrzebują. Zarówno środowisko Taligent Inc. jak i Next Computer Inc. rozwiązuje niektóre problemy, ale żadne nie rozwiązuje wszystkich. Mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku ogłosimy, które technologie uwzględnimy w

naszych planach.

- Novell zapowiada pojawienie się SuperNOS-u. Czy umiecie wyobrazić sobie dzień, w którym przestaniecie sprzedawać NetWare?

- Żywot NetWare'u może ciągnąć się w nieskonczoność. Nie zamierzamy ograniczać jego rozwoju. Pozwolimy, aby rynek podjął decyzję.

- Z waszej strategii dotyczącej SuperNOS-u wynika, że w pewnym momencie ludzie przestaną kupować i opracowywać ładowalne moduły NLM.

- Zachęcamy ludzi do opracowywania programów działających na serwerach aplikacyjnych i jesteśmy przekonani, że najlepszym serwerem tego typu jest UnixWare. Jedynie NLM-y baz danych traktujemy wyjątkowo, nie zachęcając użytkowników do przenoszenia tych modułów pod UnixWare, o ile nie przekraczają one pojemności pamięci dostępnej pod NetWare'em lub nie przysparzją jakichś innych kłopotów.


TOP 200