Mowa biznesowa

Dostępna jest testowa wersja serwera BizTalk 2000.

Dostępna jest testowa wersja serwera BizTalk 2000.

XML został już uznany za uniwersalne rozwiązanie do wymiany danych, stanowiące istotny krok w rozwoju technik EDI. Nadal jednak niewiele firm w praktyce korzysta z technik XML. Chociaż już dzisiaj w tworzonych aplikacjach handlu elektronicznego można stosować produkty pozwalające na wymianę danych za pośrednictwem XML, to brakuje rozwiązań łatwiejszych w użyciu. Takim rozwiązaniem może być BizTalk Server 2000, produkt Microsoftu, dostępny na razie jedynie w wersji beta. Jest to otwarte środowisko usług EDI, które w niezauważalny dla użytkownika sposób przetwarza dokumenty na format XML.

BizTalk Server jest następnym etapem rozwoju innego rozwiązania Microsoftu, jakim jest BizTalk JumpStart Kit. Fragmentem tego rozwiązania jest publicznie dostępne repozytorium schematów XML (http://www. biztalk.org ), które zawiera definicje standardowych encji XML, występujących w różnych dokumentach biznesowych. Organizacje, definiując własne schematy XML, mogą powiadamiać o tym inne firmy, wysyłając odpowiednie informacje dohttp://www.biztalk.org . BizTalk Server ma realizować całość warstwy middleware podczas wymiany danych, routowaniu tych danych pomiędzy aplikacjami oraz wstępnym ich przetwarzaniu. Pojawią się w nim narzędzia pozwalające definiować przekształcenia dowolnych dokumentów na postać XML.

Bez zacięć

Instalacja programu jest dość łatwa. BizTalk Server automatycznie sprawdza zgodność z poszczególnymi elementami systemu operacyjnego, łączy się z bazą danych MS SQL (w której jest przechowywana większość potrzebnych danych) oraz instaluje swoje usługi. Aplikacja wykorzystuje XML do opisu danych i dokumentów, lecz jest to niewidoczne dla użytkownika. Zainteresowane osoby mają dostęp do edytora tekstowego, pozwalającego na modyfikację kodu XML.

Standardowo BizTalk Editor działa na jednej klasie dokumentów. BizTalk Editor pozwala interaktywnie zbudować drzewiastą strukturę przetwarzanego dokumentu. Moduł Pipeline Editor umożliwia określenie pod- stawowych etapów przetwarzania dokumentu (włącznie z filtrowaniem zawartości czy jego translacją). Zawsze trzeba wskazać strukturę wejściową i wyjściową dokumentu, co wymaga określenia tzw. porozumień (agreements), a pomocne informacje można znaleźć w Internecie -http://www.biztalk.org. Wszystkie elementy: porozumienia, ścieżki przetwarzania dokumentów, odwzorowania pól czy specyfikacje dokumentów udostępniają własne edytory.

Każdy etap przetwarzania dokumentu może być zamknięty w transakcji. Sposób wymiany dokumentów między odległymi węzłami infrastruktury sieciowej może się opierać na asynchronicznym kolejkowaniu komunikatów. W każdej chwili możliwa jest analiza poszczególnych etapów przesyłania dokumentu pomiędzy organizacjami czy kolejnych etapów translacji dokumentów.

Dodawanie elementów

Interfejsy API pozwalają programistom na wykorzystanie funkcjonalności BizTalk Server w tworzonej aplikacji EDI. Dzięki temu, z poziomu aplikacji przy użyciu określonego interfejsu, można odwołać się do usług tłumaczących czy mechanizmów routowania wbudowanych w BizTalk Server. Podłączanie w ten sposób zewnętrznych aplikacji nie sprawia większych problemów, a co ważniejsze dokładny sposób przesyłania dokumentów czy sposób ich translacji jest definiowany poza aplikacją i może być np. zmieniony bez ingerencji w kod podstawowy.

BizTalk Server wykorzystuje wiele funkcji systemu Windows - obsługę brokera obiektów COM+, przetwarzanie transakcji czy kolejkowanie komunikatów. Bardzo dobrze integruje się z serwerem WWW IIS podczas dynamicznego tworzenia stron w technologii ASP. BizTalk Server obsługuje protokoły HTTP, FTP, SHTTP, SMTP, DCOM, MSMQ.

--------------------------------------------------------------------------------

BizTalk Server 2000 (wersja beta)

Microsoft Corp.

http://www.microsoft.com/biztalkserver

Cena: na razie nie znana (wersja wstępna dostępna bezpłatnie)

Obsługiwane platformy: 2000


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200