Monitoring as a Service - dlaczego warto badać środowisko IT?

Monitoring infrastruktury IT pozwala zadbać o zachowanie ciągłości działania, a to aktualnie podstawa działania biznesu.

Wiele mówi się o zapewnieniu ciągłości działania oraz rosnącej istocie systemów teleinformatycznych w dzisiejszym świecie. Rynek IT nieustannie się rozrasta, a na rynku przybywa wiele nowych rozwiązań i metodyk pracy. Świat IT cały czas ewoluuje, a każdy nowy element całego systemu powoduje jego dodatkową komplikację.

Monitoring as a Service jest odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby administratorów IT
Źródło: Chris Liverani / Unsplash

Monitoring as a Service jest odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby administratorów IT

Źródło: Chris Liverani / Unsplash

W dzisiejszych czasach dyrektorzy oraz administratorzy IT mają niemały problem. Ich podstawowe zadanie - zapewnienie ciągłości działania usług, aplikacji, sieci oraz sprzętu IT to aktualnie jedynie wycinek ich pracy. Do działów IT coraz częściej należy zabezpieczenie infrastruktury IT przed cyberatakami. Pracy jest sporo, a na dodatek wymaga ona szerokiej specjalizacji w różnych tematach.

Dyrektorzy zarządzający działami zajmującymi się szerokopojętym IT muszą decydować się na wykorzystanie różnego rodzaju usług, które pozwalają odciążyć wewnętrzne zasoby IT i przeznaczyć je do wykorzystania w konkretnych, istotnych dla firmy projektach. Ogólne zadania działów IT takie jak helpdesk czy zapewnianie cyberbezpieczeństwa coraz częściej świadczone są w ramach usługi/subskrypcji poza firmą poprzez zewnętrzne podmioty.

Monitoring IT to podstawa zachowania ciągłości działania

Jednym z bardziej czasochłonnych i skomplikowanych zdań, które jest jednocześnie kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania infrastruktury IT jest bieżący i stały monitoring.

Monitorowanie infrastruktury IT kojarzone jest z czasochłonnym i nudnym, a także powtarzalnym zadaniem, które trzeba wykonywać na bieżąco. Niestety ze względu na natłok obowiązków wiele organizacji nie może pozwolić sobie na zapewnienie monitoringu infrastruktury IT z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych.

Monitoring jako usługa

Monitoring IT to zadanie, które może być bardzo dobrze realizowane przez podmiot zewnętrzny w ramach usługi Monitoring as a Service. Dzięki wykorzystaniu tego typu usługi działy IT mogą pozbyć się niezwykle czasochłonnego zadania, które wymaga skomplikowanej wiedzy oraz dużych zasobów do odpowiedniego funkcjonowania. Nie bez znaczenia jest również przekazanie części odpowiedzialności za działanie infrastruktury IT.

Monitoring as a Service to usługa, która pozwala zapobiegać przestojom w działaniu infrastruktury IT oraz jej awariom. Rozwiązanie tego typu aktywnie monitoruje całe środowisko, a sztuczna inteligencja pozwala przewidywać awarie, które wystąpią w przyszłości np. ze względu na brak pamięci masowej na serwerze. Całość połączona jest z systemem reakcji opracowanym wspólnie z klientem. Oznacza to, że możemy swobodnie zarządzać procedurami, wyznaczać osoby, które zostaną powiadomione w razie wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń lub zlecić naprawę infrastruktury pracownikom firmy świadczącej usługę Monitoring as a Service dla naszej organizacji.

Infrastruktura IT monitorowana jest 24/7/365
Źródło: Tobias Tullius / Unsplash

Infrastruktura IT monitorowana jest 24/7/365

Źródło: Tobias Tullius / Unsplash

Jakie elementy mogą być monitorowane przez usługi typu Monitoring as a Service?

Monitoring infrastruktury IT to bardzo złożona czynność. Aby zachować ciągłość działania należy monitorować wiele systemów oraz elementów składowych. Nie wolno zapominać również o elementach takich jak dostęp do sieci czy odpowiednio zabezpieczone zasilanie. W ramach usług typu Monitoring as a Service pod stałą obserwacji są:

 • aplikacje biznesowe wykorzystywane w oerganizacji
 • chmura (zarówno publiczna jak i prywatna lub hybrydowa)
 • oprogramowanie systemowe (systemy operacyjne na urządzeniach końcowych oraz serwerach)
 • sieci teleinformatyczne
 • serwery
 • infrastruktura centrum danych (np. zasilacze awaryjne UPS)

Jedynie kompleksowe śledzenie całej infrastruktury IT pozwala skutecznie przeciwdziałać różnego rodzaju incydentom i uchronić organizację przed przestojami w pracy wywołanymi awariami sprzętowym.

Czym charakteryzują się usługi typu Monitoring as a Service?

Monitoring as a Service to usługa dopasowywana do potrzeb organizacji, która zdecydowała się na jej wdrożenie. Dzięki elastycznemu podejściu możliwe jest ułożenie specjalnych procedur lub stworzenie czujek odpowiedzialnych za monitorowanie specyficznych mierników. Do kluczowych cech monitoringu infrastruktury IT oferowanego jako usługa możemy zaliczyć:

 • Dostęp do wielu predefiniowanych mierników oraz możliwość tworzenia nowych mierników specjalnie na potrzeby organizacji
 • Możliwość wykorzystania wiedzy wykwalifikowanych inżynierów monitoringu infrastruktury IT oraz skorzystania z ich wiedzy
 • Rozliczanie w modelu usługowy - stałe, przewidywalne koszty niezależnie od ilości incydentów
 • Monitoring w trybie ciągłym - 24/7/365
 • Bezzwłoczne powiadamianie o występujących incydentach w dowolny sposób - połączenie telefoniczne, SMS, wiadomość e-mail, dedykowany komunikator
Monitoring as a Service to również dostęp do wykwalifikowanych pracowników
Źródło: Alex Kotliarskyi / Unsplash

Monitoring as a Service to również dostęp do wykwalifikowanych pracowników

Źródło: Alex Kotliarskyi / Unsplash

Odpowiednie wdrożenie Monitoringu IT w modelu usługowym pozwala znacząco skrócić czas reakcji na występujące incydenty. Nie bez znaczenia są też procedury, które można napisać specjalnie z myślą o danej organizacji. Kluczowym faktem jest możliwość skorzystania z fachowej wiedzy inżynierów, którzy mają dużą praktykę w obsłudze infrastruktury IT w zakresie jej monitoringu oraz szybkiego usuwania awarii.

Co zyskują wewnętrzne działy IT dzięki wdrożeniu usługi Monitoring as a Service?

Monitoring IT w ramach usługi to wartość dodana dla całej organizacji, ponieważ wpływa on bezpośrednio na obniżenie średniego czasu naprawy awarii, a także pozwala wyeliminować zbędne awarie np. powstałe ze względu na niedopatrzenie lub złą konfigurację sprzętową.

 • Największe zalety odczują jednak działy IT. Dzięki Monitoring as a Service:
 • Zmniejszy się liczba przestojów w działaniu infrastruktury wywołanych awariami
 • Wszystkie dane można na bieżąco analizować z poziomu jednej konsoli administracyjnej
 • Czas reakcji na incydent ulegnie znacznemu skróceniu
 • Działy IT będą mniej obłożone pracą
 • Koszty utrzymania infrastruktury IT spadną

Warto także zwrócić uwagę na fakt, ze usługodawca Monitoringu as a Service nie przetwarza danych znajdujących się w sieci teleinformatycznej klienta. Mierniki nie mają dostępu do plików znajdujących się na nośnikach pamięci. Monitorowane są jedynie dane taki jak np. zajętość miejsca na dysku lub ilości pamięci operacyjnej.

Usługa pozwala przewidzieć awarie, które wystąpią w przyszłości
Źródło: Denny Müller / Unsplash

Usługa pozwala przewidzieć awarie, które wystąpią w przyszłości

Źródło: Denny Müller / Unsplash

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200