Monitoring aplikacji i procesów

Compuware wydała najnowszą wersję narzędzia przeznaczonego do monitorowania jakości usług świadczonych przez dział IT oraz pracy serwerów i aplikacji - Vantage 11.

Vantage jest narzędziem przeznaczonym do monitorowania infrastruktury IT, dostarczającym informacji o wydajności aplikacji i mierzącym jakość usług, świadczonych końcowym użytkownikom przez dział informatyki. Umożliwia identyfikację oraz izolację problemów, przydzielenie im właściwego priorytetu realizacji, a następnie ich likwidację. W ten sposób dział IT może usprawniać swoją pracę, wykorzystując przy tym zestaw najlepszych praktyk i technik, takich jak ITIL, czy sześć Sigma.

Z punktu widzenia użytkownika

Nad tą wersją firma Compuware pracowała przez dwa lata. Prace rozpoczęły się po zakupie firmy Proxima Technology, której narzędzie Centauri Service Manager zostało zintegrowane z modułem Compuware Vantage Service Manager. Obecnie Vantage 11 łączy w jednym narzędziu ocenę wrażenia użytkownika z pomiarem jakości usług biznesowych, który dotąd wykonywała aplikacja firmy Proxima.

Oprócz pomiarów i oceny, pakiet dostarcza także narzędzi do dogłębnej analizy. W aplikacji przewidziano

m.in. widok zintegrowany, który koreluje wyniki analiz z wrażeniem pracy końcowego użytkownika. Dzięki temu można znacznie łatwiej wyśledzić tego, który doświadcza problemów z pracą aplikacji i znacznie szybciej wskazać przyczynę problemów. W ten sposób można np. określić, który z serwerów jest przyczyną obniżenia jakości pracy konkretnego użytkownika. Oprócz tego narzędzie to ułatwia szybkie podejmowanie decyzji związanych z naprawą uszkodzeń, gdyż potrafi określić priorytet napraw, kierując się wpływem awarii na pracę procesów oraz dostępność usług świadczonych przez dział IT.

Zarządzanie jakością usług

Nowa wersja, oznaczona numerem 11, unifikuje zarządzanie wydajnością oraz usługami biznesowymi w ten sposób, że dział IT nie tylko monitoruje aktualną wydajność, ale także może się upewnić, że prawidłowa praca aplikacji daje w efekcie osiągnięcie celów biznesowych. "Vantage przedstawia informację w formie widoku dostarczanych usług, który można uszczegółowić, kładąc nacisk na wrażenie użytkownika oraz mierząc jakość, dostępność i wydajność usług w taki sposób, jak widzą to użytkownicy" - mówi Michael Allen, dyrektor działu rozwiązań monitorowania usług w Compuware.

Vantage 11 jest rozwiązaniem przeznaczonym do monitoringu pracy, które kontroluje punkty styczności centrum przetwarzania danych z pozostałą częścią infrastruktury, mierząc zadania i transakcje wykonywane przez użytkowników podczas ich pracy. Inne podejście polega na symulowaniu pracy końcowego użytkownika, który niekiedy nazywa się czasem pracy sztucznego lub syntetycznego użytkownika.

Chociaż produkt został już oficjalnie wydany, to będzie jednak dostępny dla nowych klientów dopiero pod koniec lipca br. Obecni użytkownicy Vantage mogą dokonać aktualizacji na podstawie umowy wsparcia technicznego. Cena pakietu, przeznaczonego dla typowego wdrożenia entry level, to ok. 100 tys. funtów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200