Monitoring Asusa

AsusTek Computer wprowadza do sprzedaży wyposażone w oryginalne oprogramowanie. Nowe karty AGP-V6800 Deluxe zawierają funkcje SmartDoctor (automatyczna kontrola parametrów temperatury, zasilania i częstotliwości pracy karty graficznej), aplikacje SmartVideo (VideoSecurity do automatycznej analizy obrazów wideo), StereoTV do tworzenia obrazów stereoskopowych, ASUS Live do zapisu i odtwarzania sekwencji wideo i Ulead VideoStudio, umożliwiającą kompresję/ dekompresję MPEG-2 i edycję wideo. Do karty jest dołączany zestaw narzędzi SmartVR zgodnych ze standardem DirectX 7 i OpenGL. Aby korzystać z niektórych, niezbędne są dodatkowe urządzenia, takie jak tuner TV lub .

Jedną z najciekawszych aplikacji standardowo dołączanych do kart graficznych AGP-V6800 Deluxe jest VideoSecurity. Oprogramowanie umożliwia bieżącą analizę obrazów wideo z kamer cyfrowych i reakcję na określone zmiany w otoczeniu - np. powstawanie komunikatów, sygnałów sterujących lub zapis sekwencji wideo. Użytkownik może definiować "czułość" systemu, procedury śledzenia obrazów, metody przetwarzania błędów i warunki monitorowania.


TOP 200