Molex PromiseNetworks nagradza Veracomp

Krakowska firma Veracomp otrzymała od Molex PromiseNetworks tytuł Dystrybutora Roku 2000.

<!-- grafika --><img src="/nws/gfx/molex.jpg" align="right" vspace="5" hspace="10"><!-- kgrafika -->

Firma Molex PromiseNetworks nagrodziła krakowski tytułem Dystrybutora Roku 2000. Nagroda została przyznana za największą wśród polskich dystrybutorów sprzedaż produktów firmy Molex PromiseNetworks oraz budowanie jej wizerunku w kanale dystrybucyjnym.

Veracomp

Tel.: (12) 411 10 44, (12) 429 14 00

Fax: (12) 422 23 52

www.veracomp.com.pl


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200