Moduły 3Com do wielofunkcyjnego węzła MSH

3Com proponuje nowe moduły przełącznikowe oraz RingBuilder do uniwersalnego węzła MSH (Multi-Services Hub). Najnowsze konstrukcje obejmują 4-portowe moduły FDDI Fiber MIC, 6-portowe moduły CDDI oraz moduł RingBulider.

3Com proponuje nowe moduły przełącznikowe oraz RingBuilder do uniwersalnego węzła MSH (Multi-Services Hub). Najnowsze konstrukcje obejmują 4-portowe moduły FDDI Fiber MIC, 6-portowe moduły CDDI oraz moduł RingBulider.

Moduły wieloportowe pełnią funkcję koncentratorów włączających urządzenia zewnętrzne w pętlę FDDI zaś RingBuilder może z takich modułów utworzyć wspólnie zarządzaną sieć. Ponadto RingBuilder ma gniazda dla dwóch modułów wyjściowych (np. MIC), służących do dołączania się do pętli szkieletowej FDDI (backbone). Komunikacja w pętli szkieletowej może się odbywać w trybie z podwójnym przyłączaniem (dual-attached), pojedynczym przyłączaniem (single-attached), podwójnym kierowaniem docelowym (dual-homing) oraz nie oznaczonego przyłączania (null-attachment).

Nowe moduły FDDI pozwalają na pracę w sieciach o różnych typach okablowania (światłowód, miedź), a dzięki modułom LinkSwitch mogą integrować szybkie środowisko FDDI (100 Mb/s) z tańszym ale wolniejszym Ethernetem (10 Mb/s).

Przełącznik LinkSwitch może dołączać się do wewnętrznej magistrali FDDI w obrębie magistrali wewnętrznej MSH, albo (tak samo jak RingBuilder FDDI) komunikować się z zewnętrzną, pojedynczą lub podwójną pętlą FDDI. Jeden LinkSwitch obsługuje 9 niezależnych kanałów Ethernet.


TOP 200