Modułowa infrastruktura Data Center

Rittal komercyjnie wdrożył koncepcję budowy infrastruktury centrów danych dowolnej wielkości z modułowych elementów. Jest to atrakcyjna alternatywa dla droższych i dłuższych w budowie serwerowni projektowanych od zera.

Foto: Rittal

Rynek centrów danych rozwija się dynamicznie i wciąż powstają nowe obiekty. Mimo daleko posuniętej standaryzacji, projektowanie i budowa nowych ośrodków, a także modernizacja już istniejących jest procesem często trwającym wiele miesięcy, a nawet lat. W dobie szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego i wymagań biznesowych jest to problem. Dostawcy infrastruktury zauważyli go i stąd pojawia się wiele koncepcji umożliwiających przyspieszenia procesu wdrażania centrów danych.

Najczęściej można usłyszeć o chmurze, która pozwala na szybkie uruchomienie i skalowanie infrastruktury o wymaganych parametrach. Drugim wyjściem jest kolokacja i wykorzystanie zasobów oferowanych w modelu usługowym przez zewnętrznego dostawcę, który ma już przygotowaną infrastrukturę do wynajęcia.

Ale z różnych powodów wiele firm dostrzega wady rozwiązań chmurowych lub kolokacyjnych i woli wdrażać własne centra danych lub systemy hybrydowe. Oprócz tego, w każdym przypadku do uruchomienia centrum danych niezbędne jest wyposażenie go w odpowiednią infrastrukturę.

Jednym z rozwiązań istotnie przyspieszającym wdrożenia mogą być systemy hiperkonwergentne, czyli kompletne centra danych w postaci zintegrowanej infrastruktury.

Jeśli jednak przedstawione wyżej rozwiązania nie spełniają wymagań użytkownika i woli on pozostać przy klasycznym modelu tworzenia ośrodka przetwarzania danych, to czy jest skazany na czasochłonne projektowanie i integrację elementów infrastruktury Data Center? Niekoniecznie, jeżeli wykorzysta nową koncepcję systemu modułowego, takiego jak RiMatrix zaprojektowany przez firmę Rittal, znanego, globalnego dostawcę infrastruktury dla centrów danych.

RiMatrix wykorzystuje koncepcję otwartej, opartej na uznanych standardach architektury integrującej podstawowe elementy wyposażenia centrów danych, a więc szafy serwerowe, systemy zasilania i chłodzenia, a także mechanizmy monitoringu i fizycznego bezpieczeństwa systemu.

Co w praktyce oznacza modułowość infrastruktury

System Data Center RiMatrix NG (Next Generation) składa się z szaf stelażowych, modułów zapewniających chłodzenie, systemu zasilania i zabezpieczania przed awariami, a także rozwiązań do monitorowania stanu infrastruktury oraz zapewnienia jej fizycznego bezpieczeństwa.

Połączenie wszystkich tych elementów pozwala na budowę kompletnej infrastruktury. Użytkownik musi oczywiście zapewnić budynek lub powierzchnię dla serwerowni, łącza komunikacyjne, podłączenie do zasilania oraz zdecydować z jakich serwerów i urządzeń sieciowych chce korzystać.

Modułowa infrastruktura Data Center

Foto: Rittal


Architektura platformy RiMatrix NG jest oparta na przemysłowych standardach co pozwala na wykorzystanie praktycznie każdego zgodnego z nimi sprzętu.

Modułowa konstrukcja pozwala zarówno na łatwe dopasowanie infrastruktury do wymagań użytkownika, jak i modernizację lub rozbudowę systemu, jeśli pojawi się taka potrzeba. Jednocześnie umożliwia szeroki zakres zastosowań praktycznie w każdej branży, od małych firm, którym wystarcza system instalowany w jednej szafie stelażowej, po korporacje korzystające z hiperskalowych centrów danych.

Po określeniu wymagań użytkownika, Rittal może dostarczyć wstępnie skonfigurowany, kompletny system dla centrum danych zapewniając jednocześnie jego szybkie uruchomienie.

Główne elementy RiMatrix NG zostały przedstawione poniżej.

Systemowe szafy stelażowe

Podstawowym elementem RiMatrix NG są szafy stelażowe VX IT dostępne w wielu wariantach. Są wyposażone w elastyczne 19-calowe płaszczyzny montażowe, dzielone ściany boczne z szybkimi zamknięciami zoptymalizowane wyprowadzenie kabli z listwami szczotkowymi.

W przypadku nietypowych wymagań możliwa jest indywidualna zabudowa szaf, na przykład asymetryczna zabudowa płaszczyzn montażowych 19” lub uzyskanie wymiarów 21”, 23” lub 24” bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów.

Modułowa infrastruktura Data Center

Foto: Rittal

Zasilanie i zabezpieczenie prądowe

Platforma RiMatrix NG wykorzystuje opracowane przez Rittal rozwiązania w zakresie pełnego łańcucha zasilania od jego głównego źródła przez centralne systemy UPS i podrozdzielnie, aż po systemy PDU (gniazda zasilające w szafach stelażowych).

Do zabezpieczenia głównego źródła zasilania używane jest rozwiązanie Rittal Ri4Power, które umożliwia zastosowanie otwartych oraz kompaktowych wyłączników mocy wszystkich czołowych producentów. Z platformą RiMatrix NG ściśle zintegrowane są systemy zasilania bezprzerwowego UPS we wszystkich klasach mocy oferowane przez Rittal we współpracy z globalnymi partnerami technologicznymi.

Aby zapewnić bezawaryjną pracę centrów danych Rittal opracował system Continuous Power & Cooling, której zasadniczym zadaniem jest zabezpieczenie przed krótkotrwałymi zanikami zasilania, do jakich może dochodzić w infrastrukturze IT.

Chłodzenie infrastruktury

RiMatrix NG wykorzystuje niezawodne, precyzyjne systemy chłodzenia, w skład których wchodzą wentylatory oraz rozwiązania stosujące chłodzenie wodą lub innym czynnikiem chłodniczym. Możliwa jest realizacja chłodzenia w praktycznie dowolnej skali, od pojedynczych szaf do klimatyzacji szeregów pomieszczeń. Dotyczy to również niezwykle wymagających systemów HPC (High Performance Computing).

Najwyższą efektywność chłodzenia zapewnia inteligentna technologia DCC (Direct Chip Cooling). Platforma RiMatrix NG umożliwia wykorzystanie innowacyjnego, bezwodnego systemu dwufazowego chłodzenia cieczą, oferowanego przez Rittal we współpracy z ZutaCore.

Monitoring działania centrum danych

Integralnym elementem rozwiązań RiMatrix NG jest system monitoringu oparty na opracowanej przez Rittal koncepcji Smart Monitoring. Umożliwia on automatyzację wszystkich procesów nadzorowania pracy systemu, co pozwala na identyfikowanie krytycznych odchyleń od zadanych wartości i dostarcza precyzyjnych, szczegółowych informacji na temat dostępności i wykorzystywanej przez infrastrukturę IT mocy. Oprogramowanie wykorzystuje informacje dostarczane przez czujniki wilgotności powietrza, temperatury, różnicy ciśnień oraz mechanizmy wykrywania aktów wandalizmu standardowo instalowane w systemie.

RiMatrix NG zapewnia też skuteczny monitoring i środki ochrony przed różnego typu cyberzagrożeniami i współpracuje z systemami DCIM oferowanymi przez większość niezależnych producentów.

Bezpieczeństwo

Poza standardowymi rozwiązaniami, jak fizyczna ochrona systemu, zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem itp., dodatkowo Rittal oferuje rozwiązania zapewniające suwerenność danych, które mogą być wdrożone również w globalnych systemach i środowiskach wielochmurowych.

Szczególnie istotne jest to w dziedzinach, gdzie istnieje potrzeba ochrony własności intelektualnych, np. w przemyśle lub branżach o wysokich wymaganiach dotyczących ochrony danych (wojsko, służba zdrowia, bankowość).

Otwarta platforma RiMatrix NG

RiMatrix NG to otwarta, modułowa platforma, na bazie której można zbudować infrastrukturę wykorzystującą pojedyncze szafy, niewielkie, brzegowe centra danych, firmowe ośrodki przetwarzania danych różnej wielkości, aż po wielkie korporacyjne systemy klasy hiperskalowej. Umożliwia indywidualną konfigurację ośrodka Data Center lub jego budowę ze standardowych elementów.

Pełne informacje i specyfikacje techniczne, opisy modułów systemu RiMatrix NG oraz katalog produktów firmy Rittal znaleźć można na stronie https://www.rittal.com/pl-pl/content/pl/start/index.jsp

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]