Moduł i Symfonia

Altkom Matrix wprowadził na rynek nowy moduł Analizy Finansowe, współpracujący z pakietem do wspomagania zarządzania firmami Symfonia do Windows.

Altkom Matrix wprowadził na rynek nowy moduł Analizy Finansowe, współpracujący z pakietem do wspomagania zarządzania firmami Symfonia do Windows.

Program jest przeznaczony dla działów księgowości lub osób przygotowujących analizy finansowe.

Analizy Finansowe umożliwiają przetwarzanie danych, eksportowanych z modułu Symfonia Finanse i Księgowość, ale główną funkcją programu jest obsługa ich wymiany z arkuszem kalkulacyjnym Excel 8.0, który ma ułatwić ich analizę. W rezultacie instalacja modułu wymaga dostępności zarówno Symfonia FiK, jak i Excel w wersji co najmniej 8.0.

Program pozwala na tworzenie zestawień i raportów wewnętrznych, a także dla instytucji zewnętrznych, takich jak analiza pozycji finansowej firm dla banków lub zestawienia do rewizji finansowo-księgowych. Umożliwia on też wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 z procentowym rozksięgowaniem VAT i oferuje gotowe wzorce podstawowych formularzy, np. sprawozdań F01 dla GUS, arkuszy obrotów kont i sald, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z przepływu środków pieniężnych. Cena netto jednostanowiskowej wersji programu Analizy Finansowe wynosi 900 zł.

Jak informują przedstawiciele firmy, obecnie jest przygotowywana wersja programu współpracująca z bazą danych SQL oraz pakietem Microsoft Office 2000.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200