Modernizacja infrastruktury

Zasady projektowania fizycznej architektury nowoczesnych centrów danych, a w szczególności systemów zasilania i chłodzenia, są systematycznie modyfikowane. Można zauważyć stopniowe odejście od utrwalonych przez lata rozwiązań klasycznych. Wynika to m.in. z rozwoju technologii serwerowych i popularyzacji rozwiązań wirtualizacyjnych.

Powodują one, że zwiększa się obciążenie elementów systemu (serwerów, pamięci masowych itd.), co przy jednoczesnym wzroście gęstości ich upakowania wymaga stosowania nowych rozwiązań zapewniających niezawodne zasilanie i chłodzenie systemu.

Warto też zwrócić uwagę na rozwój nowego segmentu rynku - oprogramowania DCIM - umożliwiającego zaawansowane monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą fizyczną centrum danych.

Większość nowych architektur i rozwiązań nie jest jeszcze masowo wdrażana i klasyczne, znane od lat architektury wciąż dominują na rynku. Wynika to z kilku dość oczywistych przyczyn. Przeciętny czas życia centrum danych to ok. 10 lat i niewiele firm decyduje się na wcześniejsze, zasadnicze modernizacje infrastruktury zwłaszcza, że inwestycje w nowe, zaawansowane rozwiązania są dość kosztowne. Jest też dodatkowy problem, bo nawet jeśli planowany czas funkcjonowania centrum danych dobiega do końca i jego modernizacja jest nieunikniona, to barierą dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań może być przyzwyczajenie do klasycznych, dobrze znanych architektur.

Warto też zwrócić uwagę, że firmowe centra danych mają nowego groźnego "konkurenta" - systemy cloud computing i usługi typu IaaS (Infrastructure as a Service). Są one alternatywą dla modernizacji lub rozbudowy własnej infrastruktury. W ostatecznym rozrachunku nie oznacza to istotnego zmniejszenia popytu na elementy infrastruktury, ale przesunięcie bezpośrednich inwestycji i planowania wdrożeń centrów danych z użytkownika na dostawcę usług.

Trudno znaleźć ogólną receptę, w jaki sposób budować lub modernizować centrum danych, by było one nie tylko dostatecznie wydajne, skalowalne, a jednocześnie energooszczędne i dopasowane do różnych, specyficznych wymagań użytkownika. Natomiast wiedza o obowiązujących trendach i dostępnych na rynku innowacyjnych rozwiązaniach na pewno pomaga w podjęciu decyzji najlepiej dopasowanych do potrzeb firmy.

Jak zauważają specjaliści, zwiększenie efektywności nie zawsze wymaga dużej inwestycji i zasadniczej modernizacji infrastruktury. Czasami wystarczy wprowadzić stosunkowo niewielkie zmiany w systemie, które pozwalają na uzyskanie realnych korzyści. Rady większości ekspertów są podobne i często wydają się oczywiste, np. podstawowe zalecenie: trzeba oszacować i przeanalizować zużycie energii przez wszystkie elementy infrastruktury. Czy takie oczywiste dane są dostępne w firmie? Na to pytanie odpowiedź jest najczęściej negatywna lub bardzo ogólnikowa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200