Modem dla Neostrady

Firma AVM produkuje model ADSL noszący nazwę FRITZ!Card DSL USB, który można podłączyć do portu USB komputera i wykorzystać do łączenia się z Internetem z wykorzystaniem Neostrady.

Producent wbudował w funkcję “traffic shaping” (formowanie ruchu), która pozwala na jednoczesne wysyłanie i pobieranie danych, wykorzystując w ten sposób pełna przepustowość połączenia. W standardowych modemach ADSL przy jednoczesnym wysyłaniu i pobieraniu danych, proces pobierania przebiega wyjątkowo wolno. Formując w odpowiedni sposób ruch, modem FRITZ!Card DSL potrafi przyspieszyć pobieranie danych.

Modem można dołączać do portów USB 1.1 lub 2.0 i współpracuje z systemami operacyjnymi Windows XP, Me, 2000, 98 (SE) i Linux.

Modem jest sprzedawany razem z programami FRITZ!web, WebWatch i ADSLWatch oraz z oprogramowaniem pełniącym rolę zapory. Program FRITZ!web realizuje dostęp do Internetu, program WebWatch monitoruje jakość połączenia, program ADSLWatch zbiera informacje i udostępnia najważniejsze parametry połączenia ADSL.

FRITZ!Card DSL USB jest dostępny w Polsce i ma go w swojej ofercie HSF Poland (parz witrynahttp://www.hsf.pl ). Produkt jest sprzedawany z pięcioletnią gwarancję. Cena - około 90 euro.


TOP 200