Mocniejsze wsparcie partnerów Dynamics

Priorytetami nowego szefa działu Microsoft Dynamics w Polsce jest rozwój sieci partnerów oraz inicjatywy otwierające przed nimi nowe możliwości sprzedażowe.

Nowości w Microsoft Dynamics CRM Online

- Zwiększenie bezpieczeństwa danych dzięki regionalizacji replikacji danych.

- Microsoft Dynamics CRM ma być centralnym miejscem do zarządzania wszystkimi interakcjami, pozwalającymi łączyć pracowników, dostawców, partnerów i klientów.

- Micro-blogging - doświadczenia użytkowników z portali społecznościowych zostały wykorzystane do automatycznej aktualizacji statusów, powiadomień o zdarzeniach biznesowych (np. wygranym projekcie, akcji promocyjnej, szansie na sprzedaż), aby podnieść efektywność wymiany informacji między pracownikami.

- Activity Feeds - konfigurowalne powiadomienia w czasie rzeczywistym dotyczące ważnych, wybranych przez użytkownika informacji w postaci mikrobloga.

- Użytkownicy CRM mogą szybko umieszczać wpisy i na bieżąco reagować na aktualną sytuację, poprzez śledzenie wpisów innych użytkowników portalu.

- Microsoft Dynamics CRM umożliwia bezpośrednie umieszczanie informacji do mechanizmu Activity Feed na podstawie konfigurowalnych reguł, np. zamknięcie szansy sprzedaży. Pracownicy mogą subskrybować lub skorzystać z funkcji "podążaj za" w ramach Activity Feeds i korzystać z otrzymanych informacji w dowolny sposób.

- Z nową aplikacją na Windows Phone 7 użytkownicy smartfonów będą mieli możliwość przeglądania bieżących aktywności i wpisów w każdym miejscu i czasie.

- Identity Federation umożliwiający pojedyncze logowanie przy przełączaniu się użytkownika pomiędzy Microsoft Dynamics CRM i Office 365. Zunifikowano także interface Microsoft Dynamics CRM z tym w Office 365.

- Wspólny administrator dla obu aplikacji upraszczający zarządzanie.

Kierownictwo nad polskim działem Microsoft Dynamics przejął Adam Komorowski. Zastąpił Mariusza Wołodźkę. Wcześniej kierował już sprzedażą rozwiązań Microsoft do klientów korporacyjnych. Teraz, działając w obszarze aplikacji biznesowych, zamierza zintensyfikować działania wspierające rozwój sieci partnerów i ich kompetencji. W strukturach Microsoft Dynamics powstanie zespół konsultantów wspierający partnerów wyspecjalizowanych w systemach ERP. "W przypadku tego obszaru naszym priorytetem jest stabilizacja ich liczby. Chcemy skupić się na jakości wdrożeń oraz zapewnić partnerom pomoc i wsparcie techniczne" - mówi Adam Komorowski. "Planujemy jednak zwiększenie liczby partnerów wdrażających systemy CRM, zarówno tych, wyspecjalizowanych w klasycznych wdrożeniach, jak i tych, dostarczających rozwiązania w formie usługi - modelu cloud computing lub hostingu" - dodaje. Celem jest m.in. wprowadzenie do oferty nowych pakietowych rozwiązań biznesowych dedykowanych danej branży czy sektorowi rynku.

Na rynki wertykalne...

Adam Komorowski podkreśla, że nakłady na rozwój oprogramowania linii Microsoft Dynamics stale rosną, co widać w dynamice wzrostu przychodów z ich sprzedaży. Świadczy to o strategicznej wadze rozwoju oferty rozwiązań ERP i CRM w portfolio Microsoft. Lokalna, polska strategia jest zaś odbiciem strategicznych planów rozwoju tej rodziny oprogramowania. Władze Microsoft zapowiadają, że przyszłe wersje oprogramowania linii Dynamics ERP zostaną przystosowane do obsługi Windows Azure i oferowane w cloud computing. Natomiast wersja Microsoft Dynamics CRM Online - w chmurze - dostępna jest na polskim rynku już od lutego 2011 r.

Pod względem funkcjonalnym rozwój systemów linii Microsoft Dynamics ERP jest ukierunkowany pod kątem potrzeb specyficznych dla sektorów handlu, dystrybucji, usług profesjonalnych, a także przemysłu i administracji. Przykładowo od kilku miesięcy dostępne jest rozwiązanie dedykowane dla handlu detalicznego - Microsoft Dynamics AX for Retail. Rozwój funkcjonalny aplikacji Dynamics ERP będzie wspierany w zakresie rozwiązań specjalizowanych poprzez ścisłą współpracę z partnerami wdrożeniowymi z zastrzeżeniem, że najlepsze rozwiązania mogą z czasem zostać włączone do standardowej funkcjonalności systemów Dynamics. Już dziś wiele takich rozwiązań zostało przetestowanych i uzyskało tytuł Certified for Microsoft Dynamics. Nie dziwi więc, że także w Polsce planowane jest zacieśnienie współpracy z partnerami.

"Wspólnie z nimi będziemy pracować nad rozwojem oferty rozwiązań wertykalnych" - podkreśla Adam Komorowski. Jego zdaniem, znaczącą przewagą systemów Microsoft Dynamics są także możliwości integracyjne. "Nasze systemy doskonale integrują się z rozwiązaniami innych producentów. Są przy tym często łatwiejsze w obsłudze i wdrożeniu. Sprawdzają się też w rozproszonych organizacjach tworzących tzw. model hub & spoke" - podkreśla. Jego zdaniem, nie bez znaczenia jest duża elastyczność oprogramowania, wbudowane narzędzia deweloperskie i możliwość integracji z innymi narzędziami biznesowymi Microsoft.

... i z dużym potencjałem

Sprzedażowo Microsoft Dynamics ma koncentrować się na obsłudze najbardziej perspektywicznych segmentów klientów. "Jednym z naszych celów jest identyfikacja rynków z największym potencjałem. Wszystko wskazuje na to, że jednym z nich jest sektor MSP. Według danych GUS, tylko 6% małych i średnich firm ma systemy wspierające zarządzanie. Z kolei w sektorze dużych przedsiębiorstw często mamy do czynienia z rozwiązaniami wdrożonymi kilka lub kilkanaście lat temu. Takie systemy zwykle nie spełniają swojej roli w należytym stopniu, a już dawno zostały zamortyzowane. Tutaj też widzimy szansę dla siebie" - mówi Adam Komorowski. Szczególnie istotne ma być pozyskiwanie nowych klientów w sektorach energetycznym, finansowym i administracji publicznej.

W zakresie rozwoju oferty kolejne miesiące mają przynieść odświeżenie poszczególnych systemów zaliczanych do linii Microsoft Dynamics. W pierwszej kolejności na polskim rynku zadebiutuje funkcjonalne uaktualnienie Microsoft Dynamics CRM Online, który ma zyskać szereg funkcji pozwalających na podniesienie jego elastyczności. Zapowiadane jest też dodanie nowych funkcjonalności branżowych. Następnie na polskim rynku pojawi się kolejna wersja Microsoft Dynamics AX.


TOP 200