Mocne podstawy IT

Lubelski Szpital Kliniczny nr 4 gruntownie się informatyzuje. Zaczął od stworzenia nowego data center i integracji systemów szpitalnych. To dobre podstawy do wdrażania dalszych rozwiązań.

FINALISTA KONKURSU: Opieka zdrowotna

Jerzy Wiśniewski, kierownik Działu Informatyki

"Przy dużych wypadkach ważne jest, żeby szpital mógł natychmiast określić, ilu pacjentów, w jakim stanie może przyjąć. Wcześniej informacja na ten temat nie była aktualizowana w czasie rzeczywistym. Teraz taka informacja będzie dostępna z systemu <<od ręki>>. To zaleta posiadania zintegrowanego systemu szpitalnego".

W 2014 r. polską służbę zdrowia czeka rewolucja. Szpitale będą miały ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dla wielu placówek to duże wyzwanie. Nie tylko organizacyjne, ale w znacznej mierze informatyczne. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie szykuje się do tych zmian już dzisiaj, zaczynając od gruntownych zmian w obszarze infrastruktury i integracji systemów szpitalnych.

Infrastruktura idzie za potrzebami

Myśląc o dopasowaniu narzędzi informatycznych do wymagań ustawowych i potrzeb placówki, dział IT lubelskiego szpitala musiał zapewnić niezawodny, redundantny i odpowiednio wydajny rdzeń sieci. Wdrożono dwa rdzeniowe przełączniki pracujące jako jeden przełącznik wirtualny, a sieć szkieletowa szpitala została zreorganizowana do postaci podwójnej gwiazdy.

Zobacz również:

Kluczowe segmenty sieci są scalone łączami o przepustowości wystarczającej nawet dla najbardziej wymagających aplikacji i urządzeń, takich jak transmisja wideo z sal operacyjnych czy transfer obrazów radiologicznych. Dodatkowo uruchomiono centralnie sterowany system łączności bezprzewodowej.

Obecnie sieć jest na etapie rozbudowy do kolejnych klinik. Przeprowadzane są testy działania systemu informatycznego na urządzeniach mobilnych, niezbędnych do wdrożenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Przedstawiciele szpitala podkreślają, że wymiana infrastruktury była kluczowa, żeby móc dalej rozwijać systemy informatyczne w szpitalu.

Kierunek wirtualizacja

Krzysztof Skubis, zastępca dyrektora szpitala ds. ekonomiczno-administracyjnych

"Brakowało nam szybkiej, rzetelnej i precyzyjnej informacji zarządczej. Dlatego zależało nam na rzetelnym, sprawnym i zintegrowanym systemie informatycznym, którego zwieńczeniem jest system klasy Business Intelligence".

Szpital stanął też przed wyzwaniem przygotowania odpowiednio wydajnej, niezawodnej i skalowalnej infrastruktury serwerowej. Do tej pory używanych było kilkanaście różnych serwerów, niektóre z nich były lokalnymi . Takie rozwiązanie nie gwarantowało odpowiedniej elastyczności środowiska, dynamicznego przydziału zasobów oraz pamięci dyskowych. Powodowało ponadto bardzo duże zużycie energii i zajmowało dużą przestrzeń w serwerowni.

Wdrożenie nowej infrastruktury przetwarzania danych pozwoliło na wirtualizację dotychczasowych zasobów serwerowych. Ograniczyło to liczbę użytkowanych serwerów fizycznych i dało możliwość efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów w zależności od bieżących potrzeb.

Jeden zamiast wielu

Szpital jest w końcowej fazie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego część "szarą" i "białą". Wcześniej posiadał dziewięć niezależnych aplikacji, których integracja była minimalna lub nie było jej wcale. Takie rozwiązania w praktyce uniemożliwiały wprowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej zgodnie z wymogami ustawy. Utrudniało to również wprowadzenie narzędzi analitycznych wspomagających zarządzanie szpitalem. Dzięki zintegrowanemu systemowi wyeliminowano wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Szpital rozpoczął też wdrażanie wyceny procedur medycznych, co pozwala na realne określenie kosztów leczenia pacjentów.


TOP 200