Mobilny VoIP z lekkim opóźnieniem

Użytkownicy sieci komórkowych będą mogli szeroko korzystać z walorów telefonii internetowej dopiero w latach 2007-2008. Jak twierdzi John Giere, dyrektor ds. marketingu w Lucent Technologies, główną przeszkodzą w popularyzowaniu tego typu rozwiązań są problemy techniczne operatorów.

Największym problemem, według Giere'a, jest zauważalna wśród operatorów dysproporcja między przepustowościami oferowanymi w łączach w górę (uplink) i w dół (downlink). W tradycyjnych zastosowaniach przepustowości w stronę klienta są znacznie większe od tych, realizowanych z poziomu telefonu komórkowego do stacji bazowej. Aby zapewnić odpowiednią jakość połączeń Voice over IP, operatorzy sieci komórkowych musieliby zainwestować w modernizację swojej infrastruktury (np. w technologię HSUPA - High Speed Uplink Packet Access). Obecnie jednak pojawiają się dopiero pierwsze wdrożenia koncepcji HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), która znacznie rozszerza możliwości standardowego UMTS, koncentrując się jednakże głównie na łączu w kierunku do klienta. Giere prognozuje, że sytuacja ta zacznie się zmieniać dopiero w latach 2007-2008 i wówczas nastąpi dynamiczny rozwój telefonii internetowej w sieciach mobilnych.

Tymczasem, opinii dyrektora Lucent Technologies nie podzielają tacy gracze, jak Skype Technologies czy Hutchison 3 Group, którzy na początku br. zaczęli intensywną współpracę, której celem jest uruchomienie pierwszego na świecie, komercyjnego serwisu VoIP dla sieci mobilnych (wybrane rynki europejskie, planowane rozpoczęcie usług w tym roku). Brak wdrożenia rozwiązań podnoszących szybkość przesyłania bitów w górę może jednak przyczynić się do "zubożenia" dotychczasowej infrastruktury operatora komórkowego. Jak twierdzi Giere stanie się tak, ponieważ tradycyjne rozwiązania oparte na sieciach z komutacją łączy zawierają w sobie zbyt wiele elementów składowych, konwertujących sygnały, co w konsekwencji wnosi wysokie opóźnienia. Te ostatnie zaś są jednym z najbardziej istotnych elementów, branych pod uwagę przy ocenianiu komfortu pracy z telefonią internetową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200