Mobilność w przedsiębiorstwie 2022: UEM wzbogaca doświadczenia użytkowników, SI i automatyzację

W miarę dojrzewania platform ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi, producenci rozszerzają zestawy funkcji i zacierają granicę między zarządzaniem punktami końcowymi a bezpieczeństwem.

Dilem/ Shutterstock

W ciągu ostatnich dwóch lat zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie nabrało większego niż kiedykolwiek znaczenia. W miarę jak w wielu organizacjach upowszechniają się modele pracy zdalnej i hybrydowej, "zarządzanie mobilnością" rozszerzyło swoje znaczenie z zarządzania urządzeniami mobilnymi na zarządzanie wszystkimi urządzeniami używanymi przez pracowników mobilnych, niezależnie od tego, skąd pracują.

Zobaczmy, jak doszliśmy do obecnego punktu.

2021: UEM staje się kluczem do hybrydowego miejsca pracy

Dążenie do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (Unified Endpoint Management - UEM), strategia technologiczna, która pojawiła się kilka lat temu i stała się szczególnie istotna podczas pandemii COVID-19 i przejścia na pracę zdalną, prawdopodobnie odegra ważną rolę w nadchodzących miesiącach. Wielu pracowników zaczęło wracać do biur swoich pracodawców przynajmniej na część etatu, a po pandemii powstaje nowy, hybrydowy model pracy.

UEM, podejście, które ujednolica i centralizuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają urządzeniami takimi jak smartfony, tablety, komputery PC i urządzenia Internetu rzeczy (IoT), jest rozwinięciem technologii zarządzania mobilnego, która wyewoluowała z platform zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa (EMM), które z kolei wyrosły z produktów zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). UEM zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania wszystkimi rodzajami urządzeń w przedsiębiorstwie, dlatego w naturalny sposób nadaje się do hybrydowego miejsca pracy.

„Na całym świecie sposób pracy ludzi znacząco się zmienił” - mówi Adam Holtby, główny analityk w firmie konsultingowej Omdia. „Mobilność była głównym tematem tych zmian, a firmy na całym świecie zaczęły wprowadzać zdalny i elastyczny styl pracy w niespotykanym dotąd tempie i na niespotykaną skalę.

Holtby twierdzi, że dla wielu osób przejście na zdalny i płynny styl pracy będzie miało charakter trwały, a firmy muszą działać już teraz, aby zapewnić odpowiednie technologie, usługi i procesy, które będą wspierać nowe sposoby pracy.

„Mobilność w miejscu pracy nie jest niczym nowym, ale w 2021 r. stanie się priorytetem, ponieważ przedsiębiorstwa będą inwestować w możliwości, które pomogą zabezpieczyć i umożliwić bardziej elastyczną pracę” - mówi Holtby.

Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM) stało się strategiczną technologią w centrum wysiłków firm zmierzających do opanowania tego coraz bardziej złożonego środowiska. Platformy UEM, będące zasadniczo połączeniem narzędzi do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM) z narzędziami do zarządzania komputerami PC, pomagają firmom zarządzać i chronić szereg urządzeń, w tym smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne w wielu systemach operacyjnych - wszystko za pomocą ujednoliconego interfejsu.

„W czasach, gdy praca zdalna i hybrydowa będzie się utrzymywać, posiadanie ujednoliconej strategii i zestawu narzędzi dla punktów końcowych opartych na chmurze jest kluczem do wyprzedzania aktualizacji i zagrożeń bezpieczeństwa” - mówi Dan Wilson, starszy dyrektor i analityk w firmie badawczej Gartner. „Obserwujemy również wzrost zainteresowania narzędziami UEM zarządzającymi punktami końcowymi z systemami macOS i Linux, co stanowi część ciągłych wysiłków zmierzających do konsolidacji narzędzi, zespołów i związanych z nimi umiejętności."

Jak wygląda rynek UEM

Rynek UEM jest zdominowany przez około kilkunastu głównych dostawców. Wilson twierdzi, że nie ma na nim wielu nowych graczy. „Jednak [mniejsi] dostawcy, oferujący produkty i możliwości dla konkretnych przypadków użycia, zyskują coraz większą uwagę” - mówi. Takie przypadki użycia obejmują zarządzanie urządzeniami pracowników pierwszej linii, czujnikami i inteligentnymi urządzeniami wykorzystywanymi w logistyce i transporcie, urządzeniami kioskowymi, punktami końcowymi Internetu rzeczy (IoT), komercyjnymi dronami i urządzeniami noszonymi na ciele. "Nie są one często dostępne w głównych narzędziach UEM” - mówi Wilson. Kilka nowych podmiotów wchodzących na rynek UEM to zazwyczaj firmy koncentrujące się na małych i średnich przedsiębiorstwach (SMB), mówi Andrew Hewitt, starszy analityk w Forrester Research. „Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat rynek ten ulegnie zasadniczej transformacji w nowy rynek” - mówi Hewitt.

Hewitt twierdzi, że ceny platform UEM pozostają mniej więcej stabilne. „Wciąż rutynowo widzę kwoty od 1 do 10 USD za użytkownika miesięcznie” - mówi. „Istnieje mieszanka cen per-user i per-device, przy czym coraz częściej stosuje się ceny per-user. Nie widzę jednak większych zmian, jeśli chodzi o ceny. Nowym trendem jest oferowanie specjalnych cen dla pracowników pierwszej linii, co obecnie oferuje kilku dostawców UEM.”

Chociaż ceny katalogowe platform UEM nie ulegają zmianie, niektórzy dostawcy stają się bardziej agresywni w udzielaniu rabatów, twierdzi Wilson. „Tworzone są nowe SKU i pakiety, aby przyciągnąć mniejszych lub świadomych swojego budżetu klientów” - mówi.

Bezpieczeństwo i zarządzanie punktami końcowymi łączą się

Innym ważnym trendem, na który Forrester zwraca uwagę w 2022 roku, jest ciągła konwergencja zarządzania i bezpieczeństwa punktów końcowych. Niektórzy dostawcy UEM przejęli w ostatnich latach dostawców usług wykrywania i reagowania na punkty końcowe (EDR) - zauważa Hewitt. „Oprócz integracji tych narzędzi, obserwujemy większe zainteresowanie dostawców oferowaniem połączonych funkcji zarządzania i bezpieczeństwa w ramach jednej platformy. Dla nabywców oznacza to większą konsolidację narzędzi, mniejszą liczbę agentów - narzędzi programowych monitorujących zagrożenia i luki w zabezpieczeniach - na urządzeniach punktów końcowych oraz rosnącą potrzebę poprawy współpracy między zespołami ds. operacji IT i bezpieczeństwa.

Phil Hochmuth, wiceprezes ds. mobilności w IDC, podkreśla również trend unifikacji. Technologia zarządzania komputerami PC będzie coraz bardziej przypominać zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM), ponieważ nowoczesne zarządzanie punktami końcowymi przyjmuje protokoły i architektury MDM do dostarczania oprogramowania. „Zautomatyzowane, ujednolicone łatanie punktów końcowych - zwłaszcza łatanie aplikacji innych firm - będzie trudne do osiągnięcia” - mówi Hochmuth. „Zespoły zarządzające punktami końcowymi będą w coraz większym stopniu przejmować role związane z bezpieczeństwem punktów końcowych, ponieważ ta granica się zaciera. Aby wyjść naprzeciw tym trendom, radzimy przedsiębiorstwom, aby zachowały „tradycyjne” opcje zarządzania punktami końcowymi użytkowników końcowych, mając na uwadze nowoczesne zarządzanie.”

IDC podkreśla znaczenie funkcjonalności „pojedynczej szyby” w wielu systemach operacyjnych i urządzeniach, mówi Hochmuth. „Widzimy i zachęcamy do większej integracji technologii UEM zarówno z zespołami operacyjnymi ds. komputerów użytkowników końcowych, jak i bezpieczeństwa”.

SI, ML i automatyzacja na fali wznoszącej

Eksperci ds. mobilności oczekują, że sztuczna inteligencja (SI), uczenie maszynowe (ML) i automatyzacja będą odgrywać coraz większą rolę w platformach UEM. „Analityka staje się coraz bardziej popularną funkcją wprowadzaną przez dostawców UEM” - mówi Hochmuth. „Jest to możliwość zbierania danych i telemetrii z zarządzanych punktów końcowych i umieszczania tych danych w użytecznych raportach i przepływach pracy napędzanych przez automatykę i AI.”

Ponieważ możliwości AI i ML są stosunkowo nowe, „potrzeba czasu, aby udowodnić administratorom IT, że spostrzeżenia i zalecenia [formułowane przez AI/ML] są kompletne, dokładne i wiarygodne” - mówi Wilson. „Przestworza są granicą tego, co można zrobić, aby wyeliminować powtarzalne, prozaiczne zadania. Oczekujemy również, że ML będzie odgrywać rolę w lepszej ocenie ryzyka i podatności na zagrożenia, co pozwoli na lepsze określanie priorytetów i ewentualną automatyzację aktualizacji i łatania oprogramowania.”

Obecnie istnieje ogromna potrzeba samoregeneracji urządzeń punktów końcowych, „zaś SI odgrywa w tym dużą rolę, przywracając zgodność punktu końcowego z jego początkową konfiguracją. Widzimy również rolę SI w proaktywnej poprawie doświadczeń lub zapobieganiu problemom, które zakłócają pracę pracowników”- mówi Hewitt. „Będzie to wymagało znacznej koordynacji i wiedzy historycznej na temat zachowań użytkowników, za to co poprawi zdolność przedsiębiorstw do przewidywania i rozwiązywania problemów, zanim takowe wystąpią”.

Redefinicja mobilności

Model pracy zdalnej na nowo zdefiniował „zarządzanie mobilnością” w przedsiębiorstwie, rozszerzając jego znaczenie z zarządzania urządzeniami mobilnymi na zarządzanie wszystkimi urządzeniami używanymi przez pracowników mobilnych, w tym tych, którzy pracują w domu, mówi Dan Wilson, starszy dyrektor i analityk w firmie badawczej Gartner. „To zwiększyło znaczenie UEM i zdewaluowało różne narzędzia [MDM] i przypadki użycia” - mówi Wilson. Kluczowe funkcje wspierające „pracowników w każdym miejscu” obejmują niezależne od lokalizacji automatyczne rejestrowanie urządzeń, wdrażanie oprogramowania, poprawki systemu operacyjnego i aplikacji, zarządzanie politykami oraz integrację z narzędziami do zarządzania tożsamością, zdalnego dostępu i bezpieczeństwa punktów końcowych w celu zapewnienia zerowego zaufania.

To wszystko może być możliwe tylko dzięki UEM, który „służy jako podstawowa technologia umożliwiająca pracownikom korzystanie z dowolnego urządzenia, dowolnej aplikacji i lokalizacji” - mówi Andrew Hewitt, starszy analityk w Forrester Research. Jego zdaniem, pandemia dowiodła znaczenia UEM, ponieważ umożliwiła organizacjom efektywną i łatwą pracę w domu, a jednocześnie pomogła organizacjom IT zapewnić zarządzanie i ochronę danych przedsiębiorstwa, gdy opuszczały one tradycyjne granice. „W miarę jak będziemy przechodzić do świata pracy hybrydowej, funkcje takie jak pojedyncze logowanie, zarządzanie certyfikatami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które są obecnie standardem w większości rozwiązań UEM, zapewnią pracownikom możliwość łatwego przełączania się między domem a biurem” - mówi Hewitt.

Forrester spodziewa się również, że UEM odegra kluczową rolę w dystrybucji aplikacji ułatwiających powrót do pracy, takich jak aplikacje BHP czy narzędzia do rezerwacji biurek. Coraz częściej spotykamy się z rozwiązaniami UEM wyposażonymi w analitykę doświadczeń, która pozwala lepiej zrozumieć, z jakimi doświadczeniami [technologicznymi] stykają się pracownicy” – mówi Hewit. „Staje się to coraz ważniejsze w scenariuszu hybrydowym, ponieważ otaczające środowisko stale się zmienia, stwarzając problemy dla użytkownika końcowego”.

Rzut oka na rynek

Producenci systemów EMM od lat dodają do swoich platform funkcje UEM, aby wyprzedzić rynek. Według firmy Hewitt, ceny w ciągu ostatniego roku utrzymywały się na stałym poziomie i wahały się od zaledwie 1-2 USD za użytkownika miesięcznie do nawet 15 USD za użytkownika miesięcznie.

Czołowi dostawcy na rynku zarządzania mobilnością (patrz wykres) nie zmienili się w stosunku do roku ubiegłego i nie nastąpiła żadna konsolidacja, z wyjątkiem przejęcia MobileIron przez Ivanti. „Najczęściej widzimy, jak dostawcy UEM przejmują funkcje bezpieczeństwa punktów końcowych. Na przykład, połączenie VMware i Carbon Black, BlackBerry i Cylance oraz Ivanti i Pulse Secure”- mówi Hewitt.

Jedną z wartych odnotowania zmian na rynku jest większa koncentracja na małych i średnich przedsiębiorstwach (SMB). Na rynku jest obecnie zdecydowanie więcej opcji skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, głównie dzięki wprowadzeniu nowych dostawców, takich jak 42 Gears i Hexnode, ale także dzięki pakietom freemium od większych dostawców. Hewitt zauważa też, że mniejsze firmy często nie wykorzystują pełnego zakresu funkcji oferowanych przez produkty EMM/UEM: „Słyszałem o klientach, którzy wykorzystują zaledwie 10% wszystkich możliwości niektórych produktów. To otwiera pole do popisu dla graczy zorientowanych na SMB i oferujących prostszą ofertę.”

Źródło: Computerworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200