Mobilna dezynwoltura

Co trzeci pracownik IT nie chroni swojego przenośnego komputera hasłem.

Z badania Mobile Usage Survey 2005 przeprowadzonego przez Pointsec i SC Magazine, przeprowadzonego na grupie 173 pracowników IT wynika zarazem, że 30% z nich przechowuje w swoich komputerach naręcznych numery kart i PIN-y do kart, różnego rodzaju hasła dostępu i inne poufne dane, jak m.in. dane o klienta.

Świadomość zagrożeń pozostaje niska, podobnie jak w czterech poprzednich edycjach badania. 78% ankietowanych nie szyfruje informacji na swoich PDA i smatphone'ach, nawet jeśli są to poufne i tajne informacje osobiste albo firmowe.

Zobacz również:

  • CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH

Coraz częsćiej dochodzi natomiast do utraty urządzeń przenośnych: w ub. roku dotknęło to 16% badanych, w br. już 22%. Aż 81% z badanych, którzy utracili swoje urządzenia nie szyufrowało na nich żadnych informacji i obawia się obecnie, że zapisane informacje mogły trafić w niepowołane ręce i w wyniku tego straty może ponieść pracodawca, ale także znajomi i przyjaciele.

Autorzy badania podkreślają, że ukazuje ono jedynie fragment problemu bezpieczeństwa urządzeń przenośnych. Teoretycznie objęło bowiem najbardziej świadomych i wyedukowanych w tej kwestii użytkowników. Teoretycznie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200