Mniejszy zysk TP SA

Przychody operatora za trzy kwartały 2001 r. wyniosły 11,6 mld zł co oznacza blisko 8% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk spółki był jednak mniejszy o 9,3% i wyniósł 1,79 mld zł.

Przychody netto Telekomunikacji Polskiej po trzech kwartałach br. wyniosły 11,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłego przychody wzrosły o 7,8%, głównie z tytułu abonamentu i transmisji danych. Jednocześnie koszty operacyjne TP SA wzrosły o 14,3%. Zysk netto TP SA w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2000 r. spadł o 9,3%, do 1,79 mld zł.

Zobacz również:


×