Mniejszy VAT na usługi teleinformatyczne

Obniżenie stawki podatkowej za usługi teleinformatyczne z 22 do 7% to z całą pewnością dobra wiadomość dla klientów i branży IT. Niestety, jest też zła wiadomość - nieznana jest definicja ''usługi teleinformatycznej''.

Obniżenie stawki podatkowej za usługi teleinformatyczne z 22 do 7% to z całą pewnością dobra wiadomość dla klientów i branży IT. Niestety, jest też zła wiadomość - nieznana jest definicja ''usługi teleinformatycznej''.

To zwyczajowe pojęcie nie znalazło się dotychczas w żadnym zapisie ustawowym. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne określa jedynie usługi telekomunikacyjne, nie wyróżniając teleinformatycznych. Z pomocą nie przyjdzie również Główny Urząd Statystyczny, który w tabeli kwalifikacji poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej nie wyodrębnia pozycji na takie usługi. Rozumienie zwyczajowe może być zawodne, zwłaszcza w sporach z urzędami skarbowymi.

Nie ma wątpliwości, że "usługą teleinformatyczną" jest połączenie typu dial-up, nawiązane w celu uzyskania połączenia z Internetem. Czy zatem połączenie z dowolnym numerem, jeśli tylko po obu stronach kanału komunikacyjnego są modemy, jest również usługą teleinformatyczną? A jeśli pracownik łączy się przez modem ze swoją firmową siecią komputerową? Właściwie to też powinna być usługa teleinformatyczna. Tylko skąd operator telekomunikacyjny miałby wiedzieć, wg jakiej stawki naliczyć podatek VAT od billingu? Tym bardziej że ten sam numer może być wykorzystywany zarówno w połączeniach telefonicznych i modemowych. Może więc raczej to tylko połączenia z numerem zaczynającym się od prefiksu 0-20. Wymagałoby to jednak prawnego określenia statusu numeru rozpoczynającego się od 0-20.

Pojęcie usługi teleinformatycznej można wszakże rozumieć znacznie szerzej. Mogą to być wszelkiego rodzaju usługi świadczone zdalnie np. model ASP czy administracja siecią. W grę wchodzi również ocena innych rozwiązań. Czy usługą teleinformatyczną są połączenia stałe typu SDI i ADSL? A może usługa teleinformatyczna to szczególny rodzaj usług, realizowanych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej. Czy to oznacza, że jest to również VoIP?

Posłowie uchwalili tę poprawkę do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie zastanawiając się nad tym, co będzie dalej. Zgłosił ją w ostatniej chwili przed ostatecznym głosowaniem poseł Waldemar Pawlak, argumentując, że będzie to ważny krok na drodze realizacji niedawnej uchwały parlamentu o społeczeństwie informacyjnym. Komisje sejmowe, które pracowały nad ustawą, były tej poprawce przeciwne.

Senat zajmie się ustawą dopiero w czerwcu br. Tam mogą zostać zgłoszone propozycje, które precyzowałyby kontrowersyjny zapis. W Ministerstwie Finansów nie można było w ubiegłym tygodniu znaleźć żadnej osoby władnej skomentować zaproponowane przez Sejm rozwiązania.


TOP 200