Mniejsze opóźnienia w sieciach WAN

Peribit Networks jest twórcą oprogramowania Packet Flow Acceleration, które pozwala zmniejszyć opóźnienia generowane przez protokół TCP, wtedy gdy dane są przesyłane przez sieci WAN.

Firma Peribit Networks zaprezentowała oprogramowanie PFA (Packet Flow Acceleration), które eliminuje niektóre opóźnienia wprowadzane do sieci przez protokół TCP. TCP to tzw. protokół połączeniowy (w przeciwieństwie do UDP), który sprawdza, czy pakiety IP zostały prawidłowo przesłane i dotarły nieuszkodzone do miejsca przeznaczenia.

Jest to produkt, dzięki któremu aplikacje WAN korzystające z zasobów rozmieszczonych w różnych miejscach na świecie zachowują się tak, jakby były przechowywane w lokalnej sieci komputerowej.

Zobacz również:

  • Sztuczna inteligencja pomaga rozwiązywać problemy z sieciami

Całe rozwiązanie pracuje tak. Program PFA jest uruchamiany na dostępnych już urządzeniach Peribit Sequence Reducer, które kompresują dane oraz wspierają usługi QoS (Ouality of Service).

PFA wprowadza do środowiska TCP określone zmiany, które powodują, że czas oczekiwania na odpowiedź ulega znacznemu skróceniu. Mogą to być dwa rodzaje zmian.

Wiadomo, że w przypadku nazwijmy to “gadatliwych” aplikacji (np. odwołania do stron WWW), protokół TCP stosuje co najmniej trzy rodzaje komunikatów: stacja nadająca powiadamia stację docelową, że będzie wysyłać pakiety; stacja docelowa potwierdza, że otrzymała taką wiadomość; i wreszcie stacja nadająca wysyła pakiety dołączając na końcu informację, że jest to koniec transmisji. Procedura taka może być powtarzana wielokrotnie przez aplikacje odczytujące strony WWW.

PFA scala ze sobą informacje przesyłane w pierwszej i w trzeciej fazie (powiadomienie i właściwa transmisja danych), eliminując drugą fazę, czyli nie czekając na potwierdzenie stacji docelowej. Opóźnienie maleje wtedy o jedną trzecią, co w przypadku wielokrotnych powtórzeń powoduje, że aplikacja webowa pracuje o wiele szybciej.

W przypadku transmitowania długich plików (archiwizowanie danych), protokół TCP może się też przyczynić do większych opóźnień, ponieważ ogranicza często wielkość danych jaka może być zaakceptowana przez klienta podczas jednej transakcji. Klienci używają różnych stosów komunikacyjnych TCP, które akceptują różne wielkości. I tak np. stosy TCP stosowane w starszym oprogramowaniu akceptują z reguły mniejsze wielkości. Jeśli stacja nadająca może za jednym razem wysłać większą porcję danych, a stacja odbierająca nie jest w stanie zaakceptować tak dużej liczby danych, to stacja nadająca musi powtarzać całą procedurę, aby dosłać za drugim razem pozostałą cześć danych.

Oprogramowanie PFA, które rezyduje na obrzeżu sieci WAN, odbiera więcej danych, niż może to zrobić klient, przyczyniając się do zmniejszenia liczby przesłań na duże odległości. Dane muszą być oczywiście dosłane do klienta, ale odbywa się to już w obrębie sieci LAN, a nie przez połączenia WAN.

Oprogramowanie PFA pojawi się w ofercie Peribit Networks w październiku br. i będzie dołączane bezpłatnie do wszystkich urządzeń Peribit Sequencer Reducer, które pracują pod systemem Sequence Reducer Software 4.0. W listopadzie na rynek wejdzie większe urządzenie Sequence Reducer noszące nazwę SR-80, które może obsługiwać do 320 tuneli WAN i będzie miało przepustowość rzędu 45 Mb/s. Cena urządzenia w wersji podstawowej (razem z interfejsami Gigabit Ethernet) – 22 500 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200