Mniej plików, więcej ochrony

Zmniejszenie liczby zarejestrowanych typów plików oraz przywrócenie funkcji Outlook Express, chroniącej przed automatycznym otwieraniem załączników, może poprawić wydajność Windows.

Zmniejszenie liczby zarejestrowanych typów plików oraz przywrócenie funkcji Outlook Express, chroniącej przed automatycznym otwieraniem załączników, może poprawić wydajność Windows.

Jedną z przyczyn spowolnienia pracy systemu Windows jest dodawanie przez instalowane aplikacje nowych typów plików do menu Plik, Nowy. Aby wyświetlić to menu, należy kliknąć prawym klawiszem myszy wskazując wolne miejsce w pulpicie, a następnie wybrać polecenie Nowy. To samo menu pojawia się po otworzeniu Eksploratora Windows i wybraniu polecenia Plik, a następnie wskazaniu opcji Nowy.

Ponieważ system Windows odczytuje i wyświetla dla każdego typu pliku różne ikony, to po utworzeniu większej liczby typów plików menu zawiera dużą liczbę pozycji i proces wyświetlenia ikon znacząco się wydłuża. Jeśli użytkownik nie tworzy dokumentów wykorzystujących różne formaty, warto zmienić to menu i ograniczyć jego zawartość tylko do niezbędnych pozycji, np. New Folder (Nowy folder) i New Text File (Nowy plik tekstowy).

Najprościej można to zrobić, wykorzystując program TweakUI (bezpłatny aplet Microsoftu zlokalizowany w Panelu sterowania) zawarty w pakiecie Power Toys for Windows 95 OSR2 dostępnym w Internecie pod adresem: www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wutoys/w95pwrtoysset. Po uruchomieniu programu należy wybrać kartę New, a następnie wyczyścić w niej te pola wyboru wyświetlone obok typów plików, których nie chcemy w menu Plik, Nowy.

Jeśli ktoś nie dysponuje programem TweakUI, może osiągnąć ten sam efekt poprzez wprowadzenie kilku niewielkich zmian w bazie danych Registry. Należy wybrać opcje Start, Uruchom i wpisać polecenie regedit. W oknie Registry Editor, po lewej stronie ekranu, trzeba zaznaczyć folder HKEY_CLASSES_ROOT, wybrać opcje Edycja i Znajdź, a następnie wpisać klucz wyszukiwania wyrażenia ShellNew. Teraz wystarczy zamienić nazwę ShellNew na ShellNew- (ze znakiem łącznika na końcu) dla tych rozszerzeń, których ma nie być w menu. Aplikacja TweakUI robi dokładnie to samo. Jeśli ktoś zmieni zdanie i uzna, że pewien typ pliku powinien jednak się pojawiać w menu, to wystarczy powtórzyć operację i usunąć znak łącznika.

Przywrócenie opcji Outlook

Po wyczyszczeniu w programie Outlook Express (klient poczty e-mail) pola wyboru Always ask before opening this type of file (Pytaj zawsze, zanim otworzysz ten typ pliku), program otwiera dołączone pliki automatycznie uruchamiając odpowiednią aplikacje, np. procesor tekstu Word. Ponieważ przesłane dokumenty mogą zawierać wirusy, takie rozwiązanie może okazać się niebezpieczne. Lecz użytkownik nie ma odwrotu - aplikacja nie ma takiego okna dialogowego, które pozwoliłoby cofnąć to polecenie. Trzeba wtedy otworzyć program Eksplorator Windows i kliknąć polecenia View (Widok), Folder Options (Opcje folderów), następnie kartę File Types (Typy plików) i przewinąć wyświetloną listę Registered File Types (Zarejestrowane typy plików), aż pojawi się odpowiednia pozycja, np. Microsoft Word Document. Teraz należy zaznaczyć ten typ pliku i kliknąć polecenie Edit (Edycja). Pojawi się wtedy okno dialogowe Edit File Type (Edycja typu plików), w którym trzeba zaznaczyć pole wyboru Confirm Open After Download (Potwierdzanie otwierania po pobraniu). Program Outlook przestanie wówczas automatycznie otwierać dołączone pliki z rozszerzeniem .doc. Operację tę można powtórzyć w odniesieniu do każdego typu plików, który może być dołączony do listu elektronicznego.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200