Mniej bankructw w Polsce

W pierwszej połowie br. w Polsce zbankrutowało o ponad jedną piątą firm mniej niż przed rokiem. Nadal najczęściej padają firmy produkcyjne.

Pierwsze półrocze 2006 r. przyniosło zdecydowanie mniej upadłości niż to miało miejsce w pierwszej połowie ub. roku: 298 wobec 379, wynika z danych zebranych przez firmę ubezpieczeniową Euler Hermes.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej upadło spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (197). Wraz z osobami fizycznymi (45) oraz spółkami akcyjnymi (18) to zdecydowana większość odnotowanych w pierwszym półroczu 2006 roku bankructw. Najmniej upadło firm państwowych (6) i spółdzielni (9).

W podziale sektorowym, najgorzej radzą sobie firmy produkcyjne (35% upadłości), a dalej kolejno: usługi (20%), sprzedaż hurtowa (18%), budownictwo (14%) i sprzedaż detaliczna (13%). W 2006 roku bankructwo ogłosiły 104 firmy produkcyjne, a więc o 20% mniej, niż w pierwszej połowie ub. roku. W pierwszej połowie tego roku w sektorze produkcyjnym najwięcej zbankrutowało producentów żywności (40), mebli (20) i wyrobów dla budownictwa (15).

W przypadku firm usługowych, sytuacja w porównaniu z rokiem poprzednim uległą poprawie. Mimo tego, że usługi znalazły się na drugim miejscu pod względem liczby bankrutujących firm, to i tak upadło ich o ponad 30% mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku (61 wobec 93 w I połowie 2005 r.). Niemal połowę bankrutujących firm usługowych stanowiły firmy transportowe (27).

Poprawa nastąpiła także w sektorze budowlanym, w pierwszym półroczu 2006 roku zbankrutowało dwukrotnie mniej firm niż w analogicznym okresie 2005 roku. W I połowie br. najgorzej radziły sobie firmy zajmujące się budownictwem ogólnym i inżynierią lądową (19 bankructw) oraz robotami budowlanymi (10). Z kolei w branży hurtowej najczęściej upadały hurtownia budowlane (29) oraz spożywcze (19).

Najwięcej bankructw pierwszej połowie br. roku dotyczyło firm zarejestrowanych w województwach mazowieckim (63), śląskim (43) oraz dolnośląskim (30). Najmniej upadłości odnotowano w województwach opolskim i świętokrzyskim (po jednym) oraz podlaskim (5). W II kwartale br. aż połowa bankructw dotyczyła firm zarejestrowanych w województwie mazowieckim. Średnia na województwo wynosi 18,6 bankructw, a mediana 16.

Tylko w pięciu województwach odnotowano wzrost liczby upadłości. Dwukrotnie więcej bankructw niż w pierwszym półroczu ub. roku miało miejsce w województwie łódzkim, w pomorskim upadło o 45% więcej firm, w warmińsko-mazurskim o 40%, w lubuskim 17 %, a w śląskim 13%. Największy spadek liczby bankructw nastąpił w województwach świętokrzyskim (o 89%) oraz opolskim (o 86%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200