Młodzi naukowcy na...START

Wybitni młodzii naukowcy z udokumentowanymi sukcesami naukowymi mogą ubiegać się o stypendia w kolejnej edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rozpoczął się nabór wniosków.

Roczne stypendium wynoszące 28 tys. zł mogą otrzymać młodzi naukowcy, którzy zgłoszą się do udziału w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zgłoszenia można przesyłać do 31 października.

W programie mogą brać udział młodzi uczeni, którzy nie przekroczyli 30 roku życia i pracują w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, zajmującej się prowadzeniem badań naukowych. Kandydaci do stypendium powinni również wykazać się dorobkiem naukowym, który mogą udokumentować publikacjami w pismach naukowych. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Zobacz również:

  • Najszybszy i najbardziej ekologiczny superkomputer w Polsce uruchomiono w Krakowie

Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo bezpośrednio kandydaci. Zgłoszenia muszą być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni, zaś w przypadku instytutów PAN i innych jednostek badawczych - przez dyrektora instytucji albo jego zastępcę.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.

O stypendium mogą się również ubiegać laureaci programu z poprzedniego roku. Powinni jednak spełnić wszystkie warunki formalne obowiązujące w bieżącej edycji konkursu oraz wykazać udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.

W edycji 2013 r. Fundacja przyznała 127 rocznych stypendiów.

Szczegółowe informacje na temat programu, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie FNP.

autor: PAP, źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200