Ministerstwo Pracy kończy wdrożenie systemu PULS

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zaakceptowało wersję 1.4.32 systemu PULS firmy ComputerLand (autorstwa dawnej CSBI), dostosowaną do zmian wynikających z reformy administracyjnej kraju oraz reformy ubezpieczeń społecznych. Zaakceptowana wersja systemu m.in. została zintegrowana z ZUS-owskim Programem Płatnik.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zaakceptowało wersję 1.4.32 systemu PULS firmy ComputerLand (autorstwa dawnej CSBI), dostosowaną do zmian wynikających z reformy administracyjnej kraju oraz reformy ubezpieczeń społecznych. Zaakceptowana wersja systemu m.in. została zintegrowana z ZUS-owskim Programem Płatnik.

Wraz z akceptacją systemu PULS i podpisaniem z ComputerLandem umowy na jego utrzymanie, Krajowy Urząd Pracy podjął decyzję o rozpoczęciu wdrożeń systemu we wszystkich urzędach pracy na terenie całego kraju.

13 kwietnia br. rozpoczęto pierwszy etap wdrożeń. System zainstalowano w wybranych 72 urzędach, we wszystkich województwach. Aktualnie trwa przenoszenie danych ze starych systemów do systemu PULS.

Rozpoczęcie drugiego etapu wdrożeń planowane jest na 24 maja br. Ma on objąć 119 urzędów. Natomiast trzeci etap obejmie pozostałe 121 urzędów i rozpocznie się na początku lipca. Wdrożenia we wszystkich urzędach mają być zakończone w listopadzie br.