Minister zapowiada poprawę na przełomie 1992/93

Truizmem jest stwierdzenie, że stan naszej telekomunikacji jest zmorą wielu podstawowych dziedzin życia. Resort Łączności, który wzorem innych krajów rozpoczął właśnie realizację rozdziału poczty i telekomunikacji, traktuje sam siebie jako przysłowiowego chłopca do bicia. 16 stycznia, podczas konferencji prasowej, kierownik resortu, Marek Rusin sam, nie pytany odczytał dziennikarzom dzienny raport o stanie zarejestrowanych awarii telefonicznych w Stolicy. Tego dnia liczba uszkodzeń łączy abonenckich wyniosła 7292 (wielkości tego rzędu utrzymują się od dłuższego czasu), a liczba uszkodzonych kabli między centralami - 35. Ten drugi wskaźnik oznaczał, ze tego dnia Warszawa miała 35 niesprawnych kierunków telefonicznych.

Truizmem jest stwierdzenie, że stan naszej telekomunikacji jest zmorą wielu podstawowych dziedzin życia. Resort Łączności, który wzorem innych krajów rozpoczął właśnie realizację rozdziału poczty i telekomunikacji, traktuje sam siebie jako przysłowiowego chłopca do bicia. 16 stycznia, podczas konferencji prasowej, kierownik resortu, Marek Rusin sam, nie pytany odczytał dziennikarzom dzienny raport o stanie zarejestrowanych awarii telefonicznych w Stolicy. Tego dnia liczba uszkodzeń łączy abonenckich wyniosła 7292 (wielkości tego rzędu utrzymują się od dłuższego czasu), a liczba uszkodzonych kabli między centralami - 35. Ten drugi wskaźnik oznaczał, ze tego dnia Warszawa miała 35 niesprawnych kierunków telefonicznych.

Minister Rusin (od lutego 1990 r. jest podsekretarzem stanu w tym resorcie) w odpowiedzi na pytanie CW potwierdził, że przygotowane przed dwoma laty zamierzenia perspektywicznego rozwoju polskiej telekomunikacji stanowić będą elementy programu gospodarczego, którego projekt premier Olszewski przedstawi w Sejmie najprawdopodobniej pod koniec lutego. Zamierzenia te realizowane są już zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ewentalne zmiany w najbliższych tygodniach dotyczyć mogą przyśpieszenia niektórych terminów, gdyż premier Olszewski przywiązuje duże znaczenie do rozwoju łaczności.

Podstawowym parametrem przyjętych założeń jest osiągnięcie w 2000 r.gęstości 30,5 abonentów na 100 mieszkańców. Na początku 1989 r. wskaźnik ten wynosił 7,8. Pod koniec 1991 r. było w Polsce ok.3,5 mln abonentów, ich liczba na koniec 1993 r. ma wzrosnąć do 4,2 mln. Osiągnięcie tych wskażników wymagać będzie modernizacji i rozbudowy sieci central miejscowych, tranzytowych i międzynarodowych w oparciu o technikę cyfrową. Jednocześnie miedziane kable międzycentralowe w miastach i kable międzymiastowe będą wymieniane na kable światłowodowe, wyposażone w cyfrowe systemy teletransmisyjne.

Realizacja całego programu przewidziana jest na 10 lat i kosztować będzie ok. 20 mld USD. W ciągu najbliższych dwóch lat przewiduje się m.in. oddanie do użytku w Warszawie 8 pilotowych miejskich central tranzytowych (z kredytu rządu hiszpańskiego), w Katowicach - central międzynarodowych i międzymiastowych, w Poznaniu - centrali międzynarodowo- międzymiastowej i budowę polskiego odcinka światłowodowej linii transeuropejskiej Północ-Południe.

Zauważalna poprawa w funkcjonowaniu telefonów w Warszawie ma nastąpić- zdaniem ministra Rusina - jeszcze pod koniec tego roku, najpóźniej zaś w pierwszym kwartale roku przyszłego. Poprawa nastąpi również w węźle katowickim, choć sytuacja tam nie jest tak beznadziejnie zła, jak w Stolicy.

W ub.r odnotowano poprawę w łączności międzynarodowej. W Warszawie oddano do użytku nową centralę systemu 5 ESS firmy ATT o pojemności 3300 łączy międzynarodowych (uprzednio było ich zaledwie 16760). W br. centrala ta będzie rozbudowywana i liczba jej łączy zostanie podwojona. Wiązka połączeń do USA liczy teraz 546 łączy (do niedawna było 20 wychodzących i 248 przychodzących), do RFN - 371 łączy (było 295), do Kanady - 157 (było 30). Uruchomiono też bezpośrednie łącza do Kaliningradu i Wilna. Planuje się uruchomienie takiego łącza do Mińska.

W Warszawie funkcjonuje też wydzielona sieć do łączności międzynarodowej o nazwie Komertel ( z pojemnością 2000 numerów) oraz ogólnopolski system przywoływania osób (paging), obsługujący obecnie 1550 abonentów, istnieje poczta elektroniczna, a wkrótce zacznie działać sieć telefonii komórkowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200