Miniaturowy most TinyBridge-100

RAD Data Communications wprowadził na rynek miniaturowy most Ethernet noszący nazwę TinyBridge-100. Urządzenie jest bardzo małe, wspiera połączenia Ethernet 10/100 i może być wykorzystywane do sprzęgania aplikacji przez synchroniczne połączenia WAN.

Miniaturowy most TinyBridge-100
Most (dostępny w wersjach z różnymi interfejsami WAN: V.24, V.35, V.36, RS530 lub X.21) rozszerza działanie sieci Ethernet 10/100, wykorzystując do tego celu synchroniczne sieci WAN dostępne w biurze lub w przedsiębiorstwie.

Po podłączeniu do istniejących synchronicznych urządzeń WAN (takich jak routery, multipleksery czy modemy), most zwiększa w prosty sposób ich funkcjonalność.

Zobacz również:

Most TinyBridge-100 potrafi wykorzystać w pełni przepustowość połączenia WAN, przesyłając dane z maks. szybkością 19 700 pakietów na sekundę. Urządzenie wspiera pakiety mające maks. długość 1536 bajtów, umożliwiając transparentne przekazywanie ramek VLAN.

Most jest też dostępny w wersji z 4 drutowym interfejsem (urządzenie zawiera wtedy zintegrowany standardowy modem), co pozwala rozszerzyć działanie sieci LAN (wykorzystując 4 drutowe miedziane połączenie) na odległość do 700 metrów.

Więcej informacji tutaj.


TOP 200