Miliard pecetów sprzedany

Intel oraz inni producenci mikroprocesorów świętują fakt dostarczenia przez przemysł komputerowy miliardowego komputera PC. O takim wyniku poinformowała firma analityczna Gartner Dataquest.

Intel oraz inni producenci mikroprocesorów świętują fakt dostarczenia przez przemysł komputerowy miliardowego komputera PC. O takim wyniku poinformowała firma analityczna Gartner Dataquest.

Pierwszym ogólnie dostępnym komputerem osobistym, który odniósł sukces komercyjny był Altair zbudowany w oparciu o procesor Intel 8080. Pojawił się on na rynku w 1974, jednak mikroprocesor wynaleziono już wcześniej, bo w roku 1971.

Altair z procesorem Intel 8080, pracował z częstotliwością taktowania 4,77 MHz.

Na drodze do miliardowego komputery diametralnie zmieniły sposób prowadzenia biznesu, komunikowania się ludzi, robienia zakupów, zdobywania wiedzy i umiejętności, wyszukiwania informacji i spędzania wolnego czasu. Komputery osobiste są dziś obecne w 49 % gospodarstw domowych w Europie Zachodniej (Computer Industry Almanac 2/02), zaś pod koniec 2001 roku niemal pół miliarda ludzi na całym świecie miało w domu dostęp do Internetu (Nielson/NetRatings 3/02).

Następny miliard w ciągu sześciu lat

Gartner Dataquest przewiduje, że dostarczenie następnego miliarda komputerów osobistych nastąpi w znacznie krótszym czasie, niż pierwszego. Liczba dwóch miliardów zostanie osiągnięta przez przemysł między rokiem 2007, a 2008, zaś w jej osiągnięciu wielką rolę odegrają duże rynki wschodzące takie jak Chiny, Ameryka Łacińska, Europa Wschodnia i Indie.