Milczenie władz

Oracle podpisał umowę z rządem węgierskim na dostawę i instalację oprogramowania w organach administracji centralnej i terenowej. Jednocześnie biuro premiera Węgier zaleciło podległym sobie agendom użytkowanie baz danych firmy Oracle gdziekolwiek jest to możliwe.

Oracle podpisał umowę z rządem węgierskim na dostawę i instalację oprogramowania w organach administracji centralnej i terenowej. Jednocześnie biuro premiera Węgier zaleciło podległym sobie agendom użytkowanie baz danych firmy Oracle gdziekolwiek jest to możliwe.

Podpisanie 4-letniego kontraktu jest wynikiem rekomendacji jaką otrzymał amerykański producent od Zespołu Doradczego Premiera ds. Informatyki - stwierdził szef marketingu Oracle Węgry, Laszlo Pasztor. Według niego wartość operacji jest trudna do oszacowania, ale oprogramowanie zostanie zainstalowane w ponad 100 agendach rządowych, włączając w to 15 ministerstw.

Węgierski oddział Oracle w zeszłym roku zanotował przychody rzędu 5,5 mln USD, które m.in. dzięki podpisanej umowie z rządem mają wzrosnąć o ponad mln USD.

Ustępstwa jakie poczyniła amerykańska firma, by otrzymać to zamówienie obejmują m.in. 30% zniżkę cen na instalowane oprogramowanie. Przyczyną wytypowania Oracl jako Oficjalnego Dostawcy jest nie tylko zgodność oprogramowania z użytkowanym przez administrację sprzętem, ale także jego dotychczasowa obecność w biurach rządowych m.in. w postaci pakietu do zarządzania bazami danych Oracle 7.


TOP 200