Mięsna fuzja

Zapewnienie spójności połączonych systemów informatycznych to jedno z podstawowych zadań realizowanych podczas fuzji zakładów mięsnych w Sokołowie Podlaskim i Kole.

Zapewnienie spójności połączonych systemów informatycznych to jedno z podstawowych zadań realizowanych podczas fuzji zakładów mięsnych w Sokołowie Podlaskim i Kole.

"Przedsiębiorstwa wchodzące w fuzje powinny, jeśli to możliwe, najpierw dokonać połączenia struktur, a dopiero później wybierać i wdrażać systemy informatyczne. Łączenie się z innym przedsiębiorstwem wymaga zmian w planach projektu wdrożeniowego" - mówi Bogdan Biłas, pełnomocnik zarządu ds. informatyki w Zakładach Mięsnych Sokołów SA. Dwa przedsiębiorstwa produkujące przetwory mięsne - z Sokołowa Podlaskiego i Koła - połączyły się 1 kwietnia br., a ostatnie tygodnie przyniosły pierwsze spotkania w sprawie integracji informatyki pod nadzorem nowo powstałej centrali. W założeniach fuzja miała być przeprowadzona wcześniej. Z uwagi na jej odłożenie w czasie zakład z Sokołowa rozpoczął wcześniej wdrożenie zintegrowanego sytemu informatycznego. (O projekcie wdrożenia w Sokołowie systemu JBA System 21 pisaliśmy w nr. 14 Computerworld z 6 kwietnia br.).

Podzielić pracę

Fabryka w Kole także zdecydowała się na wdrożenie Systemu 21. Kilka tygodni temu stworzono wspólny dla obu zakładów zespół wdrożeniowy. Podczas spotkania dyrekcji i informatyków uzgodniono podział prac między specjalistów obu firm. W Sokołowie położono nacisk na wdrożenie modułów finansowych i wsparcia logistyki. Wynika to z faktu sporego zaawansowania prac nad nimi. Po zakończeniu projektu w Sokołowie łatwiej będzie gotowe moduły przenieść do Koła.

W zakładzie w Kole powstanie testowa instalacja części produkcyjnej Systemu 21, która z kolei zostanie przeniesiona do Sokołowa. Podział pracy pozwoli na zaoszczędzenie czasu i - mimo przeprowadzanej fuzji - zakończenie wdrożenia w terminie zbliżonym do początkowych założeń. Prawdopodobnie także uda się zmniejszyć koszty wdrożenia systemu.

Proces fuzji przedsiębiorstw ma newralgiczne punkty, którym obie firmy poświęcają sporo uwagi. Jest to m.in. powiązanie infrastruktury informatycznej na poziomie produkcji, a także scalenie specjalistycznych systemów magazynowych, ważąco-etykietujących czy skanowania. "Największa niewiadoma to koszt dostosowania różnych stosowanych przez nas rozwiązań" - twierdzi Bogdan Biłas.

Poza Systemem 21 i oprogramowaniem uzupełniającym, firma zamierza połączyć infrastrukturę telekomunikacyjną. Celem jest możliwość wzajemnego połączenia systemów informatycznych, co w efekcie stworzy warunki do sprawnego zarządzania firmą poprzez bieżącą analizę zasobów produkcyjnych w oddziałach, ich potrzeb zaopatrzeniowych, zaopatrzenia międzyoddziałowego i wspólną analizę marketingową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200