Miękkie umiejętności podniosą Twoje zarobki

Pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na kompetencje pozatechniczne. W działach IT potrzebni są skuteczni menedżerowie i komunikatywni gracze zespołowi.

Rynek szybko się zmienia. Niektóre firmy ze względu na ograniczoną liczbę etatów i cięcia kosztów coraz częściej decydują się na outsourcing. To sprawia, że zmienia się profil kandydatów. Dla organizacji niezbędni stają się pracownicy, którzy będą odpowiedzialni nie tylko za administrację systemów, ale i za współpracę z podwykonawcami oraz firmami outsourcingowymi.

Łączenie wiedzy, łączenie zespołów

W niektórych firmach kierownik działu IT nie kieruje bezpośrednio pracownikami firmy, ale kontraktorami i firmami outsourcingowymi. Tradycyjne funkcje związane z infrastrukturą IT ulegają modyfikacji. Coraz częściej pojawiają się stanowiska hybrydowe, na których wymagana jest zaawansowana wiedza z zakresu konkretnych technologii oraz znajomość metodologii prowadzenia projektów. Tradycyjne stanowisko administratora systemów i sieci zostaje przedefiniowane na specjalistę ds. wdrożeń. Osoba pełniąca tę funkcję musi umieć zdefiniować etapy procesu, metody monitoringu, zaprezentować rozwiązania służące optymalizacji wydajnościowej.

Warto na początku kariery określić, czy zależy nam na rozwijaniu umiejętności stricte technicznych, czy interesuje nas ścieżka menedżerska. W pierwszym przypadku poza wiedzą na temat sieci, systemów, bazy danych, bezpieczeństwa IT, należy inwestować w certyfikaty: MCTIP, CCIE, RHCP, VCP4. Certyfikaty branżowe są kosztowne i czasochłonne, ale doceniane przez integratorów i międzynarodowe korporacje. Jeśli wybierzemy ścieżkę menedżerską, lepiej inwestować w certyfikaty związane z metodologią prowadzenia projektów i zarządzaniem IT: ITIL, ITSM, PMP, PRINCE2.

Stanowiska hybrydowe są bardziej wymagające, ponieważ pracodawca ceduje na jedną osobę obowiązki techniczne i menedżerskie, tak jak w przypadku specjalisty ds. wdrożeń.

Nowe, miękkie kompetencje

Dobry kandydat na stanowisko specjalisty ds. wdrożeń powinien mieć doświadczenie projektowe w obszarze wdrożeń, migracji danych, integracji i konfiguracji systemów czy optymalizacji wydajnościowej. Warto mieć doświadczenie w zdalnym wsparciu systemów service desk i przy wirtualizacji systemów. Absolwenci mają okazję do zdobycia doświadczenia na stażach i praktykach w międzynarodowych firmach.

Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodne porozumiewanie się, otwiera drzwi do pracy w międzynarodowym środowisku. Pracodawcy kładą nacisk na umiejętności samodzielnego i kreatywnego działania, badania funkcjonalności systemów, proponowania nowych rozwiązań. Zatrudniając nową osobę do zespołu, każdy menedżer liczy na wniesienie większej energii i świeżego spojrzenia. Coraz większą wagę przykłada się do umiejętności interpersonalnych. Jest to decydujące szczególnie na takich stanowiskach, jak kierownik help desk, specjalista ds. wdrożeń, kierownik projektu, analityk systemowy.

Praca w zespole i dzielenie się wiedzą

Odpowiednia kompozycja zespołu pod względem cech osobowości i dobra komunikacja przekładają się na lepszą atmosferę pracy i wzrost efektywności. Świadomi pracodawcy wybierają osoby z umiejętnością współpracy w zespole, dzielenia się wiedzą, szybkiego rozwiązywania konfliktów. Tacy kandydaci mają przewagę nad typem eksperta indywidualisty. W związku z wymaganiami biznesowymi i znaczącymi zmianami w infrastrukturze IT planowanie kariery w tej dziedzinie powinno się wiązać ze zdobywaniem konkretnej certyfikacji i doświadczenia projektowego.

Katarzyna Cioczek, konsultantka Antal International, specjalizująca się w rekrutacji do branży IT

Nowe, ważne umiejętności specjalistów IT:

- umiejętność samodzielnego i kreatywnego działania;

- umiejętność badania funkcjonalności systemów i proponowania nowych rozwiązań;

- umiejętności interpersonalne;

- umiejętność współpracy w zespole;

- dzielenie się wiedzą;

- szybkie rozwiązywanie konfliktów;

- doświadczenie projektowe w obszarze wdrożeń, migracji danych, integracji i konfiguracji systemów, optymalizacji wydajnościowej;

- certyfikaty związane z metodologią prowadzenia projektów i zarządzaniem IT;

- doświadczenie we wsparciu systemów service desk i przy wirtualizacji systemów;

- biegła znajomość języka angielskiego.


TOP 200