Między ceną a możliwościami

Mimo dynamicznego rozwoju usług opartych na sieciach IP, nadal głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ewentualną modernizację firmowych centrali, systemów komunikacji jest aspekt finansowy.

W 2009 roku, powszechnie określanym jako kryzysowy, zanotowano spadki popytu na serwery IP PBX, które stanowią często pierwszy element zmieniający zasadniczo biznesową łączność.

Komunikacja IP to jednak nie tylko wykorzystanie technologii VoIP do realizacji połączeń głosowych (i wynikające z tego obniżenie kosztów), ale również prawdziwy skok jakościowy, którego zwieńczeniem jest wdrożenie zaawansowanych systemów Unified Communications. Według szacunków analityków Wainhouse Research, w 2013 r. wartość usług związanych z UC (również zarządzanych w formie oferty ze strony wyspecjalizowanych dostawców) wyniesie 13,4 mld USD.

Znaczna część inwestycji w Unified Communications przypadnie na kraje wysoko rozwinięte (USA, Europa Zachodnia), gdzie problem braku szerokopasmowych łączy internetowych jest kwestią marginalną. Inaczej jest w Europie Środkowo-Wschodniej. Internet potrzebny jest od zaraz - wiedzą o tym zarówno użytkownicy indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Wie o tym także Urząd Komunikacji Elektronicznej, według którego całkowity wzrost popytu na stacjonarne usługi szerokopasmowe w Polsce w latach 2010-2012 wyniesie od 1,1 mln do 1,5 mln linii (w ubiegłym roku liczba takich łączy wynosiła ponad 5,5 mln).

Statystyki są nieubłagane i praktycznie nie pozostawiają cienia wątpliwości, co do roli sieci pakietowych we współczesnym świecie. Według prognoz Cisco, w latach 2009-2014 ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie ponad czterokrotnie, osiągając w 2013 r. poziom ok. 56 eksabajtów/miesiąc, a w roku 2014 - 63,9 eksabajtów/miesiąc. Oznacza to, że w roku 2014 przesłanych zostanie 766,8 eksabajta danych.

Jeśli dodamy do tego fakt, że pula adresów używanego od lat protokołu IPv4 zmniejsza się w iście geometrycznym tempie, a na horyzoncie czeka już jego następca - , to szacunki Cisco stają się jeszcze bardziej prawdopodobne. Liczba adresów IP możliwych do przydzielenia w 128-bitowym protokole IPv6 określana jest liczbą 39-cyfrową (dla 32-bitowego IPv4 jest to 10 cyfr). Nieograniczony zatem dostęp wszelkich urządzeń multimedialnych, komputerów, telefonów komórkowych itp. do sieci spowoduje, że potok danych IP znacznie przybierze na sile. Dziwić tylko może, że mimo świadomości nadchodzących zmian, zdolność i chęć wdrożenia IPv6 w wielu firmach są - delikatnie mówiąc - umiarkowane. Czasu pozostało zaś niewiele - jak twierdzą specjaliści IANA, już za rok skończy się pula wolnych adresów IPv4.

Komunikacja IP stwarza możliwości, których nigdy nie osiągną firmy ograniczające swoją łączność do tradycyjnych centrali PBX (TDM). Mimo to wciąż istnieje spora grupa przedsiębiorców niewidzących potrzeby dokonania modernizacji. Wszystko zależy od specyfiki działalności danej spółki i wymogów lokalnego rynku, konkurencji (lub jej braku). Warto jednak poznać możliwości, jakie daje świat IP, zanim podejmiemy decyzję o ewentualnych zmianach.


TOP 200