Między Brukselą a Cannes

Przyjęciem ''Białej Karty'' wejścia 10 krajów Europy Środkowowschodniej zakończył się szczyt przywódców krajów europejskich w Cannes.

Przyjęciem ''Białej Karty'' wejścia 10 krajów Europy Środkowowschodniej zakończył się szczyt przywódców krajów europejskich w Cannes.

Dokument z 27 czerwca br., wydany w celu przygotowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z jednolitym rynkiem Unii zawiera część poświęconą telekomunikacji, a zwłaszcza integracji standardów przed liberalizacją rynku telekomunikacyjnego zapowiadaną na 1998 r.

Wstępem do teleinformatycznej strony francuskiego szczytu było odbywające się tydzień wcześniej Środkowoeuropejskie Forum IS w Brukselii. Rezultatem Forum było utworzenie 4 grup roboczych, które od września br. mają zająć się usuwaniem przeszkód w technicznej integracji państw stowarzyszonych z Unią. Polska będzie przewodniczyć grupie zajmującej się standaryzacją, Słowenia - badaniami i rozwojem, Słowacja - sprawami regulacji, a Węgry - finansami i infrastrukturą. Brukselskie Forum było częścią lutowej dwudniowej konferencji zorganizowanej przez WE, a odbywającej się pod auspicjami grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata - G7.

Forum odbywające się 23 czerwca br. zgromadziło ponad 200 przedstawicieli państw 15-ki jak i ubiegających się o przyjęcie do Unii Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Następne Forum w ramach Wspólnoty odbędzie się w 1996 r. w jednym z 10 państw stowarzyszonych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200