Microsoft zgotował użytkownikom pakietu Office 2016 miłą niespodziankę

W kwietniu 2017 r. Microsoft ogłosił, że aplikacje wchodzące w skład pakietu Office 2016 nie będą się mogły łączyć po 13-tym października 2020 roku z usługami Office 365 opartymi na chmurze. Korporacja wycofała się kilka dni temu z tej decyzji.

Zakaz dostępu do szeregu usług - takich jak hostowane przez Microsoft skrzynki odbiorcze Exchange, dyskowa usługa OneDrive czy Skype for Business - miał zachęcić użytkowników do tego, aby przechodzili na chmurowe usługi Office 365.

Microsoft przemyślał tę strategię jeszcze raz i podjął decyzję iż aplikacje wchodzące w skład pakietu Office 2016 będą się mogły łączyć z chmurowymi usługami Office 365 przez kolejne trzy lata, czyli do października 2023 roku. Tym samym dał firmom dużo więcej czasu na podjęcie decyzji o przejściu na usługi świadczone nie przez lokalne aplikacje, ale te funkcjonujące w chmurze.

Zobacz również:

Podarowując użytkownikom pakietu Office 365 taką niespodziankę Microsoft nie odstąpił od generalnej zasady, że w przypadku kupienia licencji na wieczyste użytkowanie pakietu Office wchodzące w jego skład aplikacje mogą się łączyć się z chmurowymi usługami Office 365 tylko przez pięć lat głównego wsparcia - nie zastosował jej tylko w tym konkretnym przypadku odnoszącym się do pakietu Office 2016.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200