Microsoft zaprezentował SQL dla Windows CE

Microsoft przedstawił SQL 7.0 dla Windows CE, zgodną z innymi wersjami MS SQL Server- Enterprise i Desktop. Każda ma niemal ten sam zestaw API, z tym że w przypadku Windows CE większe są ograniczenia co do rozmiarów pól, baz danych itp.

Microsoft przedstawił SQL 7.0 dla Windows CE, zgodną z innymi wersjami MS SQL Server- Enterprise i Desktop. Każda ma niemal ten sam zestaw API, z tym że w przypadku Windows CE większe są ograniczenia co do rozmiarów pól, baz danych itp.

SQL 7.0 CE może być programowany w taki sam sposób, jak duże wersje SQL - można korzystać z OLE DB i ADO, pisząc aplikacje w Visual C++ czy Visual Basic.


TOP 200