Microsoft: z Javą czy bez?

Microsoft rozważa wstrzymanie rozwoju Visual J++, narzędzia programistycznego do tworzenia aplikacji w Javie.

Microsoft rozważa wstrzymanie rozwoju Visual J++, narzędzia programistycznego do tworzenia aplikacji w Javie.

Powodem takiej decyzji miałoby być orzeczenie sądu sprzed kilku tygodni, nakazujące Microsoftowi wykorzystywanie we wszystkich produktach "czystej" Javy, zgodnej ze specyfikacją Sun Microsystems. Alternatywą dla Javy mógłby stać się rozpoczęty już przez Microsoft projekt COOL (C++ Object Oriented Language). COOL ma być zbliżonym do Javy obiektowym modelem programistycznym, wykorzystującym język C++. W założeniach podstawą COOL staną się Windows 2000 i obiektowy model COM+. Microsoft zwrócił się już do sądu, który rozstrzygał w sporze z Sunem, z pytaniem czy wolno mu rozprowadzać własną technologię, mającą takie same lub zbliżone cechy co Java.

Microsoft nadal nie ogłosił planów dotyczących wykorzystania w Visual J++ specyfikacji Java 2, wprowadzonej przez Suna w grudniu ub.r. Do tej pory uczynili to już prawie wszyscy producenci narzędzi do programowania w Javie.


TOP 200