Microsoft widzi przyszłość w VoIP

Microsoft wprowadził publiczne wersje beta Office Communications Server 2007, korporacyjnego oprogramowania do obsługi systemów zintegrowanej telekomunikacji oraz współpracującego z nim modułu klienckiego softphone - Office Communicator 2007.

Microsoft wprowadził publiczne wersje beta Office Communications Server 2007, korporacyjnego oprogramowania do obsługi systemów zintegrowanej telekomunikacji oraz współpracującego z nim modułu klienckiego softphone - Office Communicator 2007.

Prawie jednocześnie publicznie zaprezentował wersję beta Response Point, systemu względnie prostej, programowo-sprzętowej centrali telefonicznej PBX przeznaczonej do zastosowań w małych firmach, ale wyposażonej w funkcje dostępne obecnie tylko w sprzęcie wysokiej klasy, takie jak m.in. mechanizmy rozpoznawania mowy.

Współpraca czy konkurencja

Ostatnio ogłosił nawiązanie współpracy z firmami Cisco i Avaya w zakresie platform VoIP. Nie ulega jednak wątpliwości, że Office Communications Server 2007 jest systemem konkurencyjnym w stosunku do korporacyjnych rozwiązań klasy IP PBX oferowanych przez te - wiodące w tym segmencie rynku - firmy. W efekcie powstała ciekawa sytuacja. Microsoft chce współpracować, bo to może zapewnić zgodność jego oprogramowania z najpopularniejszym obecnie na rynku sprzętem i rozwiązaniami. Z drugiej strony obaj konkurenci nie mogą lekceważyć popularności systemu Office oferowanego przez Microsoft. Warunki do współpracy są więc dobre, ale powstaje pytanie kto na niej najwięcej zyska?

Wprowadzając wersję beta Office Communications Server 2007, przedstawiciele Microsoftu podkreślali m.in., że serwer ten był tworzony przy założeniu jak największej zgodności z bramkami, centralami PBX, telefonami i serwerami telekomunikacyjnymi innych producentów. Ma to zwiększyć jego atrakcyjność i łatwość implementacji w firmach lub korporacjach, w których z reguły są już wykorzystywane jakieś systemy telekomunikacyjne.

Oprogramowanie jest oczywiście zintegrowane z Office System 2007 (przede wszystkim z systemem poczty elektronicznej Outlook) i Active Directory oraz wyposażone w funkcje IM (Instant Messaging), wideokonferencyjne, a także standardowe mechanizmy stosowane w zaawansowanych centralach PBX, jak zawieszanie i przekazywanie rozmów oraz automatyczna sekretarka. Należy zauważyć, że Cisco nie czeka bezczynnie na rozwój sytuacji. Ostatnio firma ta kupiła za 3,2 mld USD WebEx, wiodącego dostawcę usług i oprogramowania do obsługi pracy grupowej w trybie online. W znacznym stopniu jest to konkurencja dla rozwiązań wprowadzanych przez Microsoft do najnowszych wersji aplikacji Office System.

Microsoft wraca "do garażu"

System Microsoft Response Point jest zestawem składającym się z oprogramowania IP PBX, współpracujących z nim telefonów oraz konsoli do zarządzania centralą PBX. Jest to urządzenie typu appliance oparte na komputerze PC. Elementy sprzętowe tego systemu są przygotowywane przez niezależne firmy, takie jak D-Link (DVX-2000), Quanta Computer (Syspine) i Uniden (Evolo). Response Point został opracowany w nietypowy sposób. Microsoft utworzył bowiem niewielką grupę programistów, która zaprojektowała system od podstaw, bez konieczności współpracy i uzgadniania czegokolwiek z innymi zespołami w firmie. Jak twierdzi Bill Gates, grupa ta działała na zasadach małej firmy, niezależnej od korporacji, więc jej członkowie musieli przystosować się do wymagań, jakie stawia taka organizacja i dzięki temu mogli lepiej zrozumieć co rzeczywiście jest potrzebne i przydatne w małych przedsiębiorstwach.

Według Microsoftu, obecnie tylko jedna trzecia małych firm wykorzystuje centrale PBX, ponieważ jest to sprzęt względnie kosztowny, trudny w instalacji i zarządzaniu. To obsługa systemów telefonicznych z reguły wymaga dużej wiedzy specjalistycznej. Stąd też w Microsofcie powstał pomysł zbudowania systemu, którego obsługa nie byłaby trudniejsza od korzystania z komputera PC i zainstalowanego w nim typowego oprogramowania.

Interfejs centrali PBX (urządzenia appliance) ma umożliwić łatwą konfigurację i kontrolę jej funkcji przez użytkownika przyzwyczajonego do korzystania ze standardowych aplikacji dla Windows. Response Point wykorzystuje też niektóre technologie, które są zawarte w Office Communications Server 2007. Oprogramowanie obsługuje połączenia VoIP w oparciu o protokół SIP (Session Initiation Protocol), zawiera mechanizmy IM, funkcje detekcji obecności i telekonferencyjne, przekazywania połączeń, poczty głosowej, rozpoznawania głosu, automatycznego wykrywania podłączonych telefonów i jest zintegrowane z , co umożliwia np. korzystanie z książki adresowej Outlook i wyświetlanie informacji o poczcie głosowej w skrzynce odbiorczej.

Przy wykorzystaniu dostępnych w zestawie telefonów lub oprogramowania Office Communicator 2007 połączenia mogą być inicjowane przez naciśnięcie klawisza Response Point i głosowe podanie nazwy osoby, z którą ma ono być nawiązane. Jeśli osoba ta znajduje się w książce telefonicznej, odpowiedni numer jest wybierany automatycznie. Dotyczy to zarówno połączeń VoIP, jak i tradycyjnych, po zainstalowaniu dodatkowej bramki do sieci publicznej PSTN. Numer jest przywiązany do telefonu, więc można go łatwo przenosić, a poza tym, gdy nadchodzi połączenie na monitorze PC, wyświetlane jest okienko z informacjami o osobie próbującej je nawiązać i użytkownik może je odebrać, pomijając centralę telefoniczną.

Microsoft Response Point ma być dostępny na rynku jeszcze w 2007 r. Jego cena nie została jeszcze określona. Ma być "konkurencyjna w stosunku do typowych, małych central PBX, które kosztują od 5 do 10 tys. USD". System Microsoftu ma być konkurencją dla podobnych rozwiązań już oferowanych na rynku przez firmy Nortel, Avaya, Linksys i inne.


TOP 200