Microsoft udostępni kody źródłowe systemów Windows także dla firm spoza USA

Producent podkreśla jednocześnie, że rozszerzając inicjatywę Enterprise Source Licensing Program, nie zamierza dystrybuować oprogramowania w modelu open-source.

Microsoft ogłosił niedawno rozszerzenie inicjatywy udostępniania kodu źródłowego systemów operacyjnych wybranym klientom. Firma jest jednak przeciwna idei bezpłatnego dystrybuowania kodów aplikacji w popularnym wśród "środowisk open source" systemie General Public License (GPL). Model ten zakłada, że program powstały przy wykorzystaniu źródeł objętych licencją GPL może być rozpowszechniany w cenie nie przekraczającej kosztów dystrybucji. Microsoft pozostanie zatem przy obecnej polityce udostępniania kodów źródłowych wybranym klientom, których systemy informatyczne opierają się na produktach z serii Windows. Klienci ci nie będą mogli dokonywać jakichkolwiek modyfikacji udostępnionego kodu.

Microsoft zapowiada dalsze rozszerzenie inicjatywy Enterprise Source Licensing Program (ESLP) na kraje inne niż USA. W drugiej połowie 2001 r. zostanie wprowadzony program udostępniania kodów źródłowych Windows CE dla ośrodków akademickich. Przedstawiciele Microsoftu oświadczyli, iż pomimo coraz większego zainteresowania przedsiębiorstw systemami "open source", firma nie będzie dystrybuować oprogramowania w tym modelu. Kierownictwo Microsoft przyznaje jednak, że system Linux może wkrótce stanowić faktyczne zagrożenie dla interesów firmy na rynku korporacyjnym.

Zobacz również:

  • Łącze z telefonem otrzymuję funkcję OCR
  • Reinstalacja systemu Windows - z chmury czy lokalnie?
  • Google łata 50 luk systemu Android
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200