Microsoft stworzy cyfrowego bliźniaka rafinerii LOTOS

W efekcie współpracy Grupy LOTOS i Microsoft powstanie tzw. cyfrowy bliźniak fragmentu infrastruktury krytycznej rafinerii. To pierwsze tego typu zastosowanie technologii w sektorze naftowo-gazowym w Polsce.

Tom Fisk/Pexels

Cyfrowy bliźniak (digital twin) to wirtualna reprezentacja, która służy jako cyfrowy odpowiednik fizycznego obiektu lub procesu w czasie rzeczywistym. Wirtualne odwzorowanie rzeczywistej instalacji, urządzeń i procesów pozwala przewidywać potencjalne problemy i awarie zanim do nich dojdzie. W ten sposób LOTOS zapewni ochronę krytycznej infrastruktury przesyłowej i ograniczy koszty związane z przestojami. Projekt jest efektem strategii cyfryzacji Grupy LOTOS, której ważnym elementem jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi chmurowych. LOTOS przechodzi transformację cyfrową z pomocą Microsoftu.

W efekcie współpracy Grupy LOTOS i Microsoft powstanie tzw. cyfrowy bliźniak fragmentu infrastruktury krytycznej rafinerii. To pierwsze tego typu zastosowanie technologii w sektorze naftowo-gazowym w Polsce.

Zobacz również:

  • Pogoda z Windowsa 10/11 z najdokładniejszą prognozą pogody

Budowa cyfrowego bliźniaka w Grupie LOTOS nie byłaby możliwa bez silnych fundamentów, na które składają się wdrożone rozwiązania technologiczne oraz unikalne kompetencje wewnątrz organizacji. Cyfrowa dojrzałość spółki wynika z wieloletniej strategii rozwoju w obszarze technologii, a także podpisanego w 2018 r. porozumienia z Microsoft. W rezultacie Grupa Lotos zrealizowała innowacyjne projekty obejmujące m.in. zastosowanie sztucznej inteligencji. Współpraca pomiędzy firmami rozpoczęła się od stworzenia Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Był to jeden z istotnych elementów budowania cyfrowej kultury firmy kładącej nacisk na wykorzystanie technologii w podniesieniu efektywności działania firmy.

Na podstawie analizy ryzyka i prowadzonych symulacji procesów korozyjnych na elementach infrastruktury rafineryjnej, pracownicy firmy będą mogli doskonalić przewidywanie awarii oraz lepiej prognozować czas przeprowadzenia napraw oraz wymiany konkretnych elementów. W efekcie firma podniesie niezawodność eksploatacji urządzeń dzięki pogłębionej analizie nowych i istniejących strumieni informacji wspierających decyzje techniczne i technologiczne. Wypracowane w ten sposób scenariusze działania będą mogły być wykorzystane do tworzenia innych modeli predykcji zdarzeń awaryjnych i regularnego podnoszenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem technicznym instalacji.

„Bardziej trafne przewidywanie awarii i odpowiednie zarządzanie ryzykiem potwierdzi, że wydłużenie okresu eksploatacji między poszczególnymi postojami remontowymi jest realizowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Dla rafinerii każdy dzień dłuższego wykorzystania pełnych mocy przetwórczych ma olbrzymie korzyści i przynosi konkretne oszczędności finansowe mierzone w milionach złotych. Jeśli posiadamy narzędzia, które pozwolą na przewidywanie zmian, będziemy mogli podejmować bardziej trafne decyzje. Dodatkowo wykorzystanie takich wysokospecjalistycznych, cyfrowych narzędzi uwiarygodni nas przed naszym partnerem Urzędem Dozoru Technicznego, który decyduje o dopuszczeniu naszych urządzeń do eksploatacji” – przekonuje Tomasz Branicki, dyrektor ds. techniki w spółce Rafineria Gdańska Sp. z o.o., należącej do Grupy LOTOS (dawniej: Lotos Asfalt).

„Grupa LOTOS to wzorcowy przykład strategicznego podejścia do wdrażania cyfrowych rozwiązań, jako kluczowego składnika efektywności i poprawy konkurencyjności. Dzięki swojemu podejściu do wykorzystania najnowszych trendów i technologii, Grupa LOTOS wyznacza kierunek dla całej branży nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. Dzisiaj widzimy efekty wieloletniego procesu cyfrowej transformacji. Projekt cyfrowego bliźniaka udowadnia, że innowacje prowadzą do konkretnych usprawnień i oszczędności finansowych” – podkreśla Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

”Przyszłe wdrożenie technologii cyfrowego bliźniaka na szerszą skalę daje szansę na głębszą analizę i optymalizację technologicznych scenariuszy przerobu ropy naftowej. Dzięki możliwościom symulacji w środowisku cyfrowego bliźniaka, przedsiębiorstwo będzie w stanie lepiej oceniać efektywność pracy poszczególnych instalacji rafineryjnych. Optymalizacja procesu technologicznego to z kolei nie tylko unikanie ewentualnych strat na poziomie produkcji, ale również kosztów energetycznych. Oznacza to, że może mieć również pozytywny wpływ na bardziej zrównoważony rozwój branży paliwowej.” – argumentuje Wojciech Kościaniuk, dyrektor ds. efektywności i wsparcia technologicznego produkcji w Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Za realizację projektu „Cyfrowego Bliźniaka dla Instalacji 0200” odpowiada dział usług Microsoft (Industry Solutions Delivery), globalna jednostka skupiająca najlepszych ekspertów branżowych, inżynierów oraz światowej klasy architektów, którzy pomagają firmom na całym świecie wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania chmurowe. Projekt został wpisany na listę inicjatyw strategicznych na lata 2021-2023 w Grupie LOTOS i wpisuje się w strategię biznesową spółki, której jednym z pięciu filarów jest gotowość do rozwoju i wdrażania cyfrowych innowacji.

Grupa LOTOS jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce postawiła na wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej. Firma systematycznie przechodziła z firmy bazującej na obiegach papierowych na w pełni zdigitalizowane. LOTOS wykorzystuje zaawansowaną pracę grupową z wykorzystaniem usługi Microsoft 365 Aż 1700 pracowników rafinerii korzysta z Microsoft Teams do codziennej komunikacji i współpracy. Projekt digitalizacji w organizacji nazwany „Cyfrowym biurkiem” rozpoczął się jeszcze przed okresem pandemii, co spowodowało, że organizacja mogła sprawnie funkcjonować nawet w sytuacji dystansu społecznego. Spółka wykorzystuje również technologię chmury obliczeniowej do zapewnienia najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury, aplikacji i prywatności. Obok wprowadzenia rozwiązań do komunikacji i współpracy, unifikacji technologii z wykorzystaniem Microsoft Azure, Grupa LOTOS wykorzystała możliwości chmury do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie SAP, który wymagał wykorzystania infrastruktury i mocy obliczeniowej. Należy oczekiwać, że cyfrowy bliźniak zostanie również zaimplementowany z sukcesem i dołączy do wyżej wymienionych rozwiązań wspierających biznes.

Źródło: Informacja prasowa Microsoft

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200