Microsoft rozdaje aplikacje FK

Zgodnie z {{a:HTTP://www.idg.pl/news/82879/100.html}}wcześniejszymi zapowiedziami{{/a}} Microsoft zdecydował się na wprowadzenie darmowej wersji oprogramowania finansowo-księgowego Office Accounting Express 2007 przeznaczonego dla małych firm. Office Accounting Express 2007 jest nową wersją pakietu Office Small Business Accounting 2006, który po raz pierwszy pojawił się na rynku we wrześniu ub. roku i kosztował 179 USD.

Obecnie oprócz wersji bezpłatnej Microsoft oferuje również bardziej zaawansowany pakiet Office Accounting Professional 2007 wyposażony w rozszerzony zestaw funkcji umożliwiających m.in. inwentaryzację i zarządzanie zasobami, budżetowanie, analizy przepływów finansowych itp., który kosztuje 149 USD.

Office Accounting Express 2007 (w wersji angielskiej) jest dostępny pod adresem www.ideawins.com w postaci pliku o objętości 338 MB.

Według przedstawicieli Microsoft Polska, oprogramowanie nie będzie dostosowywane do polskich norm prawnych. Obecnie nie ma planów jego lokalizacji i wprowadzenia do oferty w Polsce.