Microsoft przyspiesza z AJAXem

Microsoft ogłosił oficjalne nazwy aplikacji AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) rozwijanych dotąd pod kodową nazwą technologii ASP.Net Atlas i zapowiada wprowadzenie ich na rynek jeszcze przed końcem tego roku, a więc szybciej niż oczekiwano. Ich premiera była planowana na 2007 r.

Dotychczas Microsoft używał nazwy ASP.Net Atlas do określenia zestawu technologii programowych, które miały wspomagać projektantów stron WWW w tworzeniu kodu zgodnego z AJAX. Obecnie oprogramowanie serwerowe Atlas umożliwiające integrację z ASP.Net nosi oficjalna nazwę ASP.Net 2.0 AJAX Extensions. Z kolei narzędzia do integracji systemów klienckich z takimi platformami, jak PHP lub ColdFusion, uzyskały nazwę Microsoft AJAX Library, a Atlas Control Toolkit to ASP.Net AJAX Control Toolkit.

Wcześniej Microsoft planował wprowadzenie narzędzi Atlas wraz z nową wersją pakietu Visual Studio o kodowej nazwie Orcas, która ma pojawić się na rynku w 2007 r. Jak jednak mówią przedstawiciele tej firmy, narzędzia i odpowiednie biblioteki interfejsów programistycznych API są już praktycznie gotowe do zastosowań w systemach produkcyjnych i bez problemu, już w tym roku będą mogły być wykorzystane przez użytkowników korporacyjnych.

Podstawowa wersja Atlas będzie zawierała tylko zestaw najważniejszych funkcji, choć umożliwiających tworzenie zarówno składników aplikacji klienckich, jak i integrację serwerów z ASP.Net. Kolejne zestawy funkcji będą oferowane jako systematycznie rozwijane dodatkowe pakiety uzupełniające. Wraz z premierą Visual Studio Orcas, Atlas zostanie rozszerzony m.in. o funkcje JavaScript IntelliSense, mechanizmy umożliwiające debugowanie i programistyczny interfejs WYSIWYG.


TOP 200