Microsoft przeprowadza zmiany organizacyjne

Microsoft zapowiedział zmiany na szczeblu kierowniczym w poszczególnych oddziałach.

Microsoft zapowiedział zmiany na szczeblu kierowniczym w poszczególnych oddziałach. Jest to część polityki producenta Windows, która ma na celu usprawnienie działalności firmy, realizowana w ramach całościowych zmian organizacyjnych zapowiadanych wcześniej. Poprawianie modelu działalności jest spowodowane m.in. tym, że firma zamierza udostępniać swoje oprogramowanie w Internecie przez różnego rodzaju urządzenia.

Jim Allchin awansował na stanowisko wiceprezesa, zajmującego się Platforms Group, działu odpowiedzialnego za system Windows i dane transmitowane strumieniowo. Dotychczas był on wiceprezesem działów Business and Enterprise Division oraz Consumer Windows Division. Działy te, do tej pory oddzielne, połączono w jeden - Windows Division.

Wiceprezesem odpowiedzialnym za Business Productivity Group, dział zajmujący się pakietem Office i oprogramowaniem dla urządzeń naręcznych, został Bob Muglia, piastujący dotychczas wysokie stanowisko kierownicze w tym dziale.

Microsoft uprościł również nazwę Consumer and Commerce Group na Consumer Group. Oddział ten jest kierowany przez Ricka Belluzzo.

Producent z Redmond poinformował także o innych zmianach na szczeblu kierowniczym. Interesująca wydaje się promocja Davida Vaskevitcha na wysokie stanowisko w Developer Group. Być może jest to związane z prawdopodobnym odejściem na emeryturę Paula Martiza, obecnego szefa tego działu.


TOP 200