Microsoft pozwał firmę Timeline

Microsoft pozwał do sądu firmę Timeline, producenta technologii przetwarzania danych finansowych. Zdaniem producenta Windows, firma ta naruszyła warunki zawartego z nim kontraktu.

Microsoft pozwał do sądu firmę Timeline, producenta technologii przetwarzania danych finansowych. Zdaniem producenta Windows, firma ta naruszyła warunki zawartego z nim kontraktu.

U podstaw sporu leży podpisane w zeszłym miesiącu porozumienie licencyjne dające Microsoftowi dostęp do patentu Data Retrieval autorstwa Timeline. Dotyczy on sposobu dostępu do danych, ich przetwarzania oraz przygotowywania raportów finansowych. Microsoft twierdzi, że w ramach porozumienia miał prawo do odstępowania licencji technologii Timeline własnym klientom, niezależnym producentom oprogramowania oraz dostawcom rozwiązań. Gigant z Redmond zarzuca swojemu partnerowi, że ten jednak zmienił zdanie i nie pozwala użytkownikom produktów Microsoftu na tworzenie własnych aplikacji wykorzystujących jego technologię.

"Jesteśmy przekonani, że umowa licencyjna jasno precyzuje tych klientów Microsoftu, którzy mogą stosować naszą technologię oraz tych, którym nie powinien on udzielać licencji" - odpowiada na zarzuty Charles Osenbaugh, prezes Timeline. Radzi on programistom zależnym od licencji udzielanych przez Microsoft, aby poprosili własnych prawników o interpretację umowy. "Jesteśmy całkowicie pewni naszej sytuacji. Licencja udzielana bezpośrednio przez Timeline jest niewątpliwie bardziej bezpiecznym rozwiązaniem dla producentów oprogramowania"- dodaje C. Osenbaugh.


TOP 200