Microsoft naprawia poważne luki w IE

W ramach comiesięcznego, wtorkowego zestawu poprawek firma opublikowała ważny, liczący aż 41 łat zestaw dla przeglądarek Internet Explorer, który likwiduje poważne problemy związane z zarządzaniem pamięcią.

W najnowszym, lutowym pakiecie znalazły się też poprawki dla Office oraz desktopowych i serwerowych wersji Windows, ale w porównaniu do IE ich liczba jest znacznie mniejsza. W sumie usuwają one 56 różnych błędów w oprogramowaniu, które zostały opisane w 9 opublikowanych przez Microsoft biuletynach dotyczących bezpieczeństwa.

Sześć z biuletynów zostało oznaczonych jako ważne, a trzy jako krytyczne, ponieważ dotyczą luk, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów do ataków nie wymagających żadnej aktywności użytkownika.

Zobacz również:

Administratorzy systemów IT powinni więc zainstalować te łaty tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie z trzech wymienionych zestawów krytycznych poprawek, po zainstalowaniu wymagają restartu systemu.

Jeśli chodzi o Internet Explorer, to aktualizacja dotyczy wszystkich wersji tej przeglądarki. Z 41 załatanych luk tylko jedna została wcześniej ujawniona publicznie, ale można ją było wykorzystać tylko w powiązaniu z innymi podatnościami.

Dotyczą one głównie problemów dotyczących zarządzania przez przeglądarkę obiektami przechowywanymi w pamięci przy wykorzystaniu technologii ASLR (Address Space Layout Randomization).


TOP 200