Microsoft nagrodził najbardziej innowacyjne szkoły na świecie

W Międzynarodowym Dniu Nauczyciela UNESCO firma Microsoft ogłosiła zdobywców certyfikatów Microsoft Innovative Pathfinder School oraz Microsoft Innovative Mentor School 2012-2013 przyznawanych w ramach projektu Innowacyjna Szkoła programu Partners in Learning. W gronie 99 najbardziej innowacyjnych szkół z 51 krajów znalazły się aż trzy polskie szkoły.

99 nowych placówek z 51 krajów, które uzyskały tytuły Microsoft Innovative Pathfinder School oraz Microsoft Innovative Mentor School wykazało się innowacyjnym podejściem do zarządzania szkołą oraz nauczania, a także umiejętnością skutecznego wdrażania zmian. Projekt Innowacyjna Szkoła to inicjatywa edukacyjna stanowiąca element programu Microsoft Partners in Learning. Od 10 lat stanowi on istotny element strategii wsparcia zmian w edukacji na całym świecie. Do tej pory dofinansowanie działań prowadzonych przez rządy oraz szkoły sięgnęło 500 milionów USD. Jego celem jest wsparcie społeczności nauczycieli i dyrekcji szkół w tworzeniu profesjonalnego środowiska pracy i rozwoju zawodowego na całym świecie.

Uczestniczący w projekcie przedstawiciele szkół dołączają do globalnej społeczności edukacyjnej i zyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy, danych oraz kontaktów. "Szkoły te dowiodły, jak duży wpływ na sukcesy uczniów może mieć kreatywne i odpowiednie zastosowanie technologii w ramach zajęć lekcyjnych. Wiemy, że sama technologia nie poprawi wyników uczniów. W tym celu konieczne są nieustanne zmiany, wypracowywanie nowych programów, sposobów oceny oraz podejścia do kierowania szkołą i funkcji nauczyciela, a także tworzenie nowego środowiska nauczania" — powiedział Anthony Salcito, wiceprezes ds. edukacji na świecie firmy Microsoft.

Zobacz również:

  • Te wiodące na rynku AI firmy zostaną prześwietlone, czy nie zwalczają konkurencji w sposób niezgodny z prawem
  • Trendy technologiczne 2024 według AWS

Certyfikat Microsoft Innovative Pathfinder School uzyskała w tym roku jedna polska szkoła - Szkoła podstawowa nr 1 w Choszcznie koło Szczecina. Szkoła otrzymała tytuł Innowacyjnej Szkoły dwukrotnie. W ciągu dwóch najbliższych lat działania pedegogów i kadry zarządzającej będą koncertowały się na przygotowaniu uczniów do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym, w społeczeństwie opartym na wiedzy. Szczególny nacisk został położony na podniesienie poziomu wykształcenia poprzez kreatywne wykorzystanie technologii w procesie nauczania.

Szkoły noszące tytuł Microsoft Innovative Mentor School przejawiają jeszcze większe zaangażowanie, dzieląc się najlepszymi praktykami ze szkołami Pathfinder i pomagając im w wypracowaniu wizji oraz realizacji planu zmian. W tym roku certyfikat ten uzyskały - Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu i Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego od dawna ma opinię szkoły otwartej na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia. 15 października 2008r. przyznano jej zaszczytny tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY. W 2010 roku uzyskała tytuł Pathfinder School. Natomiast w sierpniu 2011 Mentor School, czyli najwyższą pozycję w ogólnoświatowym programie Microsoft Partners in Learnig. ZST w Radomiu to szkoła wiodąca prym na rynku edukacyjnym w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych już od kilku lat. Każdego roku wprowadza nowe rozwiązania starając się być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami rynku IT. Mocno rozwija współpracę z wiodącymi firmami sektora przemysłu nowoczesnych technologii. Stawia na rozwój i doskonalenie umiejętności kadry. Rozwija systematycznie kontakty międzynarodowe, inicjując współpracę ze szkołami europejskimi. Udostępnia swoje doświadczenia i wiedzę zainteresowanym odbiorcom - na przykład instytucjom edukacyjnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200