Microsoft modyfikuje zasady licencjonowania Windows Vista

Zmiany dotyczą detalicznej wersji Visty. Użytkownicy będą mogli zainstalować, a następnie odinstalować system na jednej maszynie, by używać go ponownie na innych. Pierwotnie warunki umowy licencyjnej zabraniały takich praktyk. Nadal oczywiście nie będzie możliwe wykorzystywanie tej samej licencji na Windows Vista na kilku urządzeniach równocześnie.

O zmianie zadecydowały negatywne opinie wyrażone przez zaawansowanych użytkowników (tzw. power users), którzy często zmieniają lub przynajmniej znacząco modyfikują swój sprzęt komputerowy. Microsoft otrzymał wiele sygnałów od potencjalnych klientów z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

Przedstawiciele Microsoftu przekonują, że przyjęte obecnie rozwiązanie ma salomonowy charakter - zadowala bowiem użytkowników, ogranicza jednakże (przynajmniej formalnie) potencjalne piractwo, co leżało u podstaw oryginalnego zapisu.

Warto przypomnieć, że zmiany nie dotyczą użytkowników, którzy nabyli wraz z komputerem, na którym został zainstalowany system. W takim przypadku transfer licencji na inną maszynę nie jest dozwolony.