Microsoft łagodnie

Producent Windows NT łagodzi stanowisko w sprawie wsparcia technicznego dla użytkowników NDS.

Producent Windows NT łagodzi stanowisko w sprawie wsparcia technicznego dla użytkowników NDS.

Microsoft udzieli pomocy technicznej również tym użytkownikom systemu operacyjnego Windows NT, którzy zainstalują usługi katalogowe Novell Directory Services (NDS). Firma nie zapewni im pomocy tylko wtedy, gdy zgłoszony problem będzie dotyczył bezpieczeństwa systemu i novellowskich usług katalogowych. Jeszcze przed tygodniem Microsoft zapewniał, że użytkownicy NDS dla NT nie mogą liczyć na wsparcie techniczne.

Firma zmieniła decyzję prawdopodobnie pod wpływem krytyki. Microsoft nadal twierdzi, że użytkownicy NDS dla NT powinni być świadomi dwóch rzeczy: system katalogowy Novella wymienia jeden plik zabezpieczenia systemu (nie dwa, jak wcześniej twierdzono) oraz uniemożliwia poprawną aktualizację NT 4.0 do wersji 5.0. Użytkownicy potrzebujący wsparcia w tym zakresie powinni zwracać się o pomoc do Novella.

"Jesteśmy gotowi udzielić naszym klientom pełnego serwisu, zarówno w zakresie NDS, jak i Windows NT" - twierdzi Dariusz Leonarski z Novell Polska. Jednocześnie Novell zapewnia, że nie powinny występować problemy, zgłaszane przez Microsoft, gdyż testy, na których firma ta opiera swoje tezy, były prowadzone na wersji beta NDS. Zdaniem przedstawicieli Novella, wersja komercyjna NDS dla NT jest pozbawiona tych błędów.

"Należy pamiętać, że NDS dla NT nie jest rozwiązaniem katalogowym w pełni współdziałającym z Windows NT, ponieważ ČwykluczaÇ usługi katalogowe oferowane przez NT" - mówi Jacek Myrcha, kierownik działu marketingu polskiego biura Microsoftu. Producent Windows NT dostrzega problem również w tym, że nie wiadomo, jakie Novell zamierza zastosować rozwiązanie wobec zintegrowanych z NT 5.0 usług Microsoftu - Active Directory czy IntelliMirroring. "W pełni funkcjonalna współpraca danego rozwiązania z systemem nie powinna polegać na ingerowaniu w jego pliki systemowe" - dodaje Jacek Myrcha. - "Jeśli wymienię w samochodzie gaźnik na innej firmy, to z pewnością autoryzowany warsztat może odmówić w pewnych przypadkach jego obsługi".


TOP 200