Microsoft - inny punkt widzenia

Po zapoznaniu się z nr. 32 tygodnika Computerworld z 5 września 1994 r. zmuszeni jesteśmy zaprotestować przeciwko niektórym sformułowaniom zawartym w artykule autorstwa p. Wiesława Miguta pt. "Bank informacji towarzyskich".

Po zapoznaniu się z nr. 32 tygodnika Computerworld z 5 września 1994 r. zmuszeni jesteśmy zaprotestować przeciwko niektórym sformułowaniom zawartym w artykule autorstwa p. Wiesława Miguta pt. "Bank informacji towarzyskich".

Zaskoczyło nas nieprecyzyjne i nieprawdziwe nawiązanie do niedawnego procesu sądowego który miał miejsce w USA, między firmami Microsoft Corporation i Stac Electronics. Microsoft jest przekonany, że nie naruszył praw patentowych do procedury kompresji dysku, będących przedmiotem wzmiankowanego procesu.

W czerwcu br. Microsoft i Stac podpisały ramowe porozumienie o wzajemnym przekazaniu licencji i zakończyły spór. Porozumienie obejmuje również inwestycję kapitałową Microsoft w Stac Electronics, tak by zapewnić korzystne ramy dla przyszłej współpracy między firmami.

W czasie gdy zawierano porozumienie, Gary Clow, prezes i CEO firmy Stac Electronics, stwierdził, że porozumienie ostatecznie zakończyło konflikt z Microsoftem i otworzyło "nową epokę współpracy dwóch firm".

Prosimy o zamieszczenie niniejszego sprostowania w całości na stronie redakcyjnej tygodnika Computerworld.

Waldemar Sielski, Microsoft Sp. z o.o.


TOP 200