Microsoft dla wtajemniczonych

Firma przedstawiła stan prac nad oprogramowaniem przeznaczonym dla programistów.

Firma przedstawiła stan prac nad oprogramowaniem przeznaczonym dla programistów.

Na dorocznej konferencji TechEd, przeznaczonej dla programistów, zapowiedziano wprowadzenie drugiej wersji pakietu Visual Studio (VS), oznaczonej numerem 6.0. W tym zestawie różnych narzędzi programistycznych skoncentrowano się na ułatwieniu tworzenia oprogramowania współpracującego z platformami innymi niż Windows i aplikacji łączących techniki oparte na WWW z klasycznymi rozwiązaniami klient/serwer. Wiąże się to z coraz większym naciskiem, jaki Microsoft kładzie na rozwiązania typu DNA (Distributed Network Architecture), które mają na celu m.in. uproszczenie uruchamiania rozproszonych aplikacji AS/400 czy Unixa.

Nowe elementy

Microsoft zapowiedział wprowadzenie nowych narzędzi do modelowania baz danych i tworzenia zapytań. Wraz z VS będzie rozprowadzany Visual Modeler. Dla programisty obiecująca jest zapowiedź zastosowania technologii InteliSense (półautomatycznego uzupełniania wyrażeń, znanego dotychczas z Visual Basic) do Visual C++ 6.0. Natomiast w prezentowanej wersji beta Visual Basic 6.0 wprowadzono wsparcie dla Microsoft Transaction Server (MTS). Nowy Visual Basic pozwala na budowanie aplikacji działających po stronie serwera.

Do VS Microsoft wprowadzi obsługę interfejsu BAPI (Business Application Programming Interfaces), a także nowy system rejestrowania obiektów Microsoft's Repository 2.0. Ma to ułatwić tworzenie w narzędziach RAD składników do oprogramowania SAP i innych producentów ERP.

Do VS będą dołączone dwa inne nowe produkty: Visual Studio Analyzer oraz narzędzie pozwalające na zarządzanie projektem z wykorzystaniem WWW . Premiera rynkowa odbędzie się na początku sierpnia br. Cena pakietu ma być taka sama, jak poprzedniej wersji, czyli ok. 1500 USD.

COM i COM+

Mimo nieprzewidzianego zawieszenia komputera podczas publicznej prezentacji COM+, firmie udało się przedstawić dokonania w pracy nad nową wersją obiektowego modelu komponentów.

W COM+ zawarto specjalny interfejs BYOT (Bring Your Own Transaction), pozwalający na łączenie tego modelu z innymi systemami transakcyjnymi niż MTS. Jak ujawniono, interfejsem zainteresowanych jest wielu producentów m.in. Iona Technologies i Digital. David Cameron, zarządzający projektami COM+ i MTS, twierdzi, że prowadzone są również rozmowy z BEA Systems. Warto dodać, że Microsoft planuje udzielać licencji na przenoszenie "klasycznego" COM na platformy unixowe. Planowana jest także wersja dla Linuxa.

Pytania do bazy

Wśród wielu prezentacji technicznych warto zwrócić uwagę na dwa narzędzia. Pierwsze to tzw. Windows Scripting Host, czyli specjalny język skryptowy, służący do programowania pewnych makroinstrukcji czy większych procedur działających z poziomu linii poleceń. Język ten może działać pod Windows 95, a także być zintegrowany z Windows 98 i prawdopodobnie Windows NT.

Interesująca prezentacja dotyczyła Microsoft English Query, specjalnego preprocesora języka angielskiego przekładającego pytania zadane w "naturalnym języku" na zapytania kierowane do bazy danych SQL Server. Prezentowano również drugą wersję pakietu SDK, w której pojawiło się specjalne narzędzie ułatwiające definiowanie zasad przekładania języka naturalnego na język SQL. W przyszłości Microsoft planuje połączenie English Query z Microsoft Speech API, co ma umożliwić analizowanie pytań zadawanych głosem.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200