Microsoft SCHEDULE+2

Program SCHEDULE+2 for Windows służy do organizacji czasu pracy ludzi korzystających z komputerów połączonych w sieć.

Program SCHEDULE+2 for Windows służy do organizacji czasu pracy ludzi korzystających z komputerów połączonych w sieć. Moduł kalendarza pozwala na zablokowanie pewnych godzin na zadania osobiste, określenie stałych terminów spotkań i ustalenie, że niektóre terminy mogą być akceptowane na ewentualne spotkania. Zapytania w sieci pojawiają się w oknie Wiadomości i służą do ustalenia terminów. Alarmy wizualne i akustyczne przypominają o ustalonych terminach spotkań, narad itp.

Moduł zadań służy do określenia ważności prac, posortowania prac wg ich ważności lub terminów i śledzenia postępu ich wykonywania. Zadania i terminy można na ekranie wyświetlać w formie zestawień dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Spotkania i zadania można planować długofalowo, co pozwala na porównanie z dostępnymi terminami innych użytkowników sieci i dokonanie uzgodnień.


TOP 200