Miasta przyszłości integrują dane

Zainicjowany przez Cisco program „Polskie Miasto Przyszłości” ma skłonić samorządy do otwierania i integracji źródeł danych.

Dominujące pozycje w wydatkach inwestycyjnych polskich miast wciąż zajmują „twarde” projekty infrastrukturalne, takie jak boiska, drogi czy środki transportu miejskiego. Jednak lokalni włodarze coraz śmielej podejmują realizację projektów zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych: systemów ITS, sterowania oświetleniem, zarządzania pracą urzędu, oświaty, aplikacji przeznaczonych do kontaktów z mieszkańcami i innych. Czy można stwierdzić, że polskie miasta dołączają do grona smart cities?

Brakujące ogniwo

Mimo widocznej i zwiększającej się liczby inwestycji w nowoczesne systemy IT do realizacji koncepcji inteligentnych miast w Polsce brakuje elementu integracji danych gromadzonych przez urzędy czy samorządowe jednostki organizacyjne. Wdrażane przez nie rozwiązania mają zbyt często charakter punktowy. Gromadzone w ten sposób dane nie generują wartości dodanej, nie pozwalają osiągnąć całościowego charakteru działań.

Zobacz również:

  • Webex z nową funkcją

Przyczyn tej sytuacji jest kilka. Wciąż problemem są przestarzałe, wymagające całkowitej wymiany systemy dziedzinowe, właściwie niemożliwe do integracji z nowoczesnymi aplikacjami. Z drugiej strony, widoczne się bariery mentalne – niechęć urzędników do dzielenia się „swoimi” danymi, strach przed ich udostępnieniem. To powoduje, że rosną koszty działania i konserwacji, nie mówiąc o wartości dodanej uzyskiwanej w wyniku zestawiania różnych źródeł danych.

Think-tank IT dla miast

Wieloletnia współpraca z podmiotami sektora publicznego pomogła Cisco dostrzec i wyartykułować problem urzędowych silosów danych. Podejmując ten temat w czerwcu br., Cisco – wspólnie z ośmioma innymi dostawcami IT – powołało do życia platformę wymiany doświadczeń i wiedzy między dostawcami, integratorami a przedstawicielami miejskich samorządów.

Miasta przyszłości integrują dane

W projekt zaangażowała się także krakowska AGH oraz Związek Miast Polskich, pomagający skupionym w PMP organizacjom docierać do miejskich samorządów. „Projekt ‘Polskie Miasto Przyszłości’ jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom liderów miejskich samorządów, szukających sposobów na efektywniejsze zarządzanie kluczowymi obszarami działalności miast przy wsparciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Nasza platforma integruje wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców, pomagając miastom generować dodatkowe korzyści i dbać o spójny, otwarty charakter realizowanych projektów” – mówi Piotr Skirski, dyrektor ds. projektów strategicznych w Cisco Systems Poland.

Podstawowym założeniem prowadzącym do realizacji koncepcji inteligentnego miasta jest unikanie silosowych rozwiązań, otwarty dostęp do danych (w tym dla przedsiębiorców) i myślenie o wdrażanych projektach jako modułach szerszej całości. Głównym celem platformy „Polskie Miasto Przyszłości” jest transfer wiedzy; przygotowywanie i propagowanie wśród aspirujących do tytułu smart cities polskich ośrodków miejskich całościowych architektur działania w kluczowych i najbardziej kosztochłonnych dziedzinach: edukacji, bezpieczeństwie, transporcie i komunikacji, ale także i w kontaktach z mieszkańcami.

Wszystkie trzy obszary opisujemy językiem benefitów, który w bezpośredni sposób pokazuje samorządowym liderom, jak sprawnie wykorzystać nowe technologie, aby znacząco podnieść jakość życia, nauki, pracy oraz spędzania czasu wolnego mieszkańców” – podkreśla Piotr Skirski. Drugą grupą adresatów projektu PMP są integratorzy realizujący konkretne wdrożenia IT na poziomie urzędów czy ich jednostek organizacyjnych. Oprócz wsparcia dla włodarzy miast skupione w „Polskim Mieście Przyszłości” firmy prowadzą szkolenia dla integratorów będących ich partnerami. To ważne, bo to właśnie integratorzy współpracują z miastami – są dla nich bezpośrednimi partnerami przy realizacji projektów.

Architektury proponowane przez PMP mają charakter ogólny, nie skupiają się na produktach czy dostawcach. Projekt jest otwarty – zaangażowane firmy wychodzą z założenia, że wdrożeń i przetargów starczy dla wszystkich; warto pomagać miastom w przygotowywaniu szerokiej wizji zmian i możliwości.

Efekty synergii

Na październikowej konferencji Cisco poświęconej zagadnieniom związanym z koncepcją inteligentnych miast prelegenci mówili o wartości dodanej, uzyskiwanej w efekcie integracji różnych źródeł danych. Przykłady? Wdrożenie systemu ITS to nie tylko mniejsze korki i sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji publicznej. To także mniejsze zużycie paliwa, redukcja zanieczyszczeń oraz kosztów remontów. Innym przykładem wartości dodanej uzyskiwanej w wyniku udostępniania tworzonych przez miasta danych jest funkcjonowanie popularnego serwisu jakdojade.pl.

PMP to projekt mający na celu pomóc polskim miastom stać się prawdziwymi smart cities – organizacjami skupionymi na poprawie jakości życia mieszkańców, dbającymi o środowisko i przestrzeń miejską oraz wysoką jakość zarządzania miastem: pod kątem usług publicznych, wspierania biznesu i promującymi przedsiębiorczość. Spójny charakter działań i całościowa wizja będą niezbędne do realizacji tej wizji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200